BH POŠTA: Bez konkursa zaposleno 195 osoba, netransparentni premještaji i javne nabavke

Prijem 195 zaposlenika u radni odnos tokom prošle godine u Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo izvršen je bez procedure javnog oglašavanja. Iako je prilikom upošljavanja primjenjivana Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, uslovi iz Uredbe nisu ispunjeni s obzirom da su uposlene angažovali na određeno vrijeme i tokom cijele godine.

Na sumnjiva zapošljavanja u ovom preduzeću, detaljno su ukazali federalni revizori u posljednjem izvještaju o finansijskoj reviziji JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu. Pojašnjavaju da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure javnog oglašavanja pa samim tim nije ispoštovana transparentnost prilikom zapošljavanja u skladu sa Zakonom o radu.

Društvo je konstatovalo da je ovakav način zapošljavanja primijenjen kako bi se obezbijedio neometan rad svakog sektora i ispunile obaveze pružanja usluga korisnicima zbog povećanja obima posla usljed povećanog broja novih korisnika poštanskih usluga, ali to objašnjenje revizori nisu prihvatili s obzirom “na to da su nakon isteka zakonskog roka od šest mjeseci zaključivani novi ugovori sa istim osobama bez prekida ili s kraćim
prekidima između ugovora (za ista ili slična radna mjesta), zbog čega nije ispunjen uslov
hitnosti”. Smatraju da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure zapošljavanja putem obaveznog javnog oglašavanja.

Dio iz Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

– Tokom prošle godine je obavljeno i 300 internih premještaja zaposlenika i to na prijedlog nadležnih rukovodilaca. Pri tome nije vršeno ocjenjivanje rada zaposlenika, nije postojala procedura ni kriterij odabira kadrova za preraspoređivanje, niti je raspisan interni konkurs, na osnovu čega bi svi zaposlenici bili upoznati i imali pravo da se prijave ukoliko ispunjavanju uslove za premještaj/napredovanje, ukazali su revizori Ureda za reviziju FBiH.

Iako su iz BH Pošte tvrdili da je postupljeno u skladu sa Pravilnikom o radu prilikom internih premještaja, dokumentom koji je dostavljen revizorima “nije utvrđen kriterij odabira kadrova niti je predviđen interni konkurs kojim bi svi zaposlenici bili upoznati sa
uslovima napredovanja na transparentan način”.

– Zbog toga ne možemo potvrditi da su za pojedina radna mjesta izabrani najkvalitetniji kadrovi, mišljenja su revizori.

Saglasnost za 300 internih premještaja dao je tadašnji generalni direktor Mirsad Mujić, koji je tokom mandata prijavljivan Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog malverzacija vezanih za dodjelu trendera i krivotvorenje isprava.

Mujić dao saglasnost za premještaje/N1

Krajem 2023. godine umjesto Mujića na čelo ovog JP je došao Adis Šehić, koji je još prije nekoliko mjeseci, u istupima za medije, ukazao da je BH Pošta “opterećena troškovima koje je bivša uprava ostavila“. Naveo da je u ovom preduzeću obavljeno 300 internih premještaja, te je zaposleno 200 novih radnika. Interni premještaji, istakao je Šehić, rađeni su bez ikakve transparentnosti.

Šehić ukazao na netransparentnost /KLIX

– Bitno je samo da je neko nečiji bio, da je donio bilo kakvu diplomu bez ikakvog pripravničkog staža, dobijao je visokopozicionirana mjesta u BH Pošti. Neki uposlenici su mijenjali čak i po dva-tri ugovora u toku nekoliko mjeseci, dobijali su duple plaće, rekao je Šehić, a isto su utvrdili i federalni revizori u svom izvještaju, gdje navode: “Ovaj način unapređivanja, odnosno internog premještanja nije dovoljno transparentan i ne možemo se uvjeriti da su na ovakav način odabrani najkvalitetniji kadrovi za određena radna mjesta s obzirom na to da nije obezbijeđena transparentnost samog procesa”.

Dio iz Izvještaja Ureda za reviziju FBiH

Interesantno je da su revizori ukazali na činjenicu da je ovakav način zapošljavanja nastavljen i u ovoj godinu.

– Zaposlenicima koji su radni odnos zasnovali po osnovu Uredbe u 2023. radni odnos je prekinut 30. 12. 2023. a isti zaposlenici su angažovani po osnovu Uredbe početkom januara 2024. uz kraću pauzu od pet dana (najmanje 44 zaposlenika bez izmjene opisa radnog mjesta). Ovakav način zapošljavanja pravda se hitnošću obavljanja poslova, nepredviđenim povećanjem obima poslova, zamjenom zaposlenika na godišnjim odmorima i bolovanjima. Međutim, ako uzmemo u obzir da je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršeno tokom cijele godine, postavlja se pitanje ispunjenosti uslova hitnosti s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure zapošljavanja putem obaveznog javnog oglašavanja, jasni su federalni revizori. Oni su konstatovali i da su zaposlenicima tokom 2023. godine isplaćene stimulacije u neto iznosu od 297.588 KM i to za redovne poslovne zadatke, “bez jasno utvrđenih kriterija i u maksimalnim iznosima“.

Tokom revizije je utvrđeno i da javne nabavke nisu planirane na bazi stvarnih potreba
Društva.

– Utvrđeni su zahtjevi tehničkih specifikacija za nabavku navedenih vozila, koje mogu biti diskriminirajuće i ograničavajuće za konkurenciju budući da su za pojedine stavke utvrđene i minimalne i maksimalne vrijednosti, kažu revizori koji nisu mogli potvrditi “da je Društvo postupke javnih nabavki u iznosu od najmanje 1.797.260 KM provelo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u dijelu koji se odnosi na sačinjavanje tenderske dokumentacije na način da se svim ponuđačima omogući jednak tretman, kao i u dijelu praćenja realizacije zaključenih ugovora”.

Uvidom u dokumentaciju i odredbe Ugovora o nabavci i isporuci teretnih vozila zaključenog 20. 10. 2022. godine između Društva i dobavljača Star – Centar d.o.o. Živinice, revizori su utvrdili da je došlo do kašnjenja u isporuci teretnih vozila.

– Ugovor nije realizovan u skladu sa članom 4. u kojem je definisano da je rok isporuke svih vozila 240 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Zapisnikom komisije od 2. 8. 2023. godine konstatovano je da su isporučena tri vozila Mercedes Benz Vito 114 cdi i šest komada Mercedes Benz Citan 110, ukupne vrijednosti 508.500 KM, te su time prekršene odredbe ugovora o isporuci svih vozila u predviđenom roku. Članom 7. Ugovora dobavljač se obavezuje da će u slučaju kašnjenja u isporuci isplatiti penale za svakih sedam dana kašnjenja u visini od 0,5% neisporučene robe. Penali nisu obračunati u
skladu sa uslovima potpisanog ugovora, utvrdili su federalni revizori.

 

Izjava rukovodstva BH Pošte

Iz rukovodstva Pošte su revizorima kazali da su “preduzeli neophodne mjere aktivnosti u spriječavanju prevare i zloupotrebe javnih sredstava”.

Smatraju da nije bila narušena aktivna i pravična konkurencija, te su istakli da su “otkrili sve poznate slučajeve neusklađenosti sa zakonskom i drugom pravnom regulativom ili sumnjama da one postoje”.

U Centru Civilnih Inicijativa, gdje podržavaju načela transparentnosti i jednakosti zapošljavanja, kažu da od federalnih institucija – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamenta i Komisije koja je odgovorna za reviziju pri Parlamentu FBiH očekuju reakciju.

– Prvenstveno to očekujemo da uradi Komisija kroz svoja saslušanja, da sasluša odgovorne tog preduzeća i naloži hitno uklanjanje tih nepravilnosti. Očekujemo da se sve preporuke koje su revizori dali u izvještaju implementiraju što prije kako bi institucije poslovale transparentno i pružale bolju uslugu građanima, kaže za InfoRadar Alen Čular koordinator CCI.

Navodi da se može zaključit da se u većini institucija koje su predmet revizije nepravilnosti ponavljaju iz godine u godinu.

– Revizija tek zagrebe po nekim institucijama, nasumično, u odnosu na analize pa dođete do izvještaja poput BH Pošte. Veliki je broj nepravilnosti koje javnost nikad nije vidjela, ni čula, a naročito je to zastupljeno u institucijama i preduzećima koje pružaju usluge građanima, navodi Čular.

 

Izvor: inforadar.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas