DOSSIER VALTERA: Milioneri u državnim carinama (KRATKI FILM)

Bosanska Gradiška najfrekfentnija je i najpoželjniju destinaciju za carinike i službenike. Dobar dio njih, osim što sami učestvuju u koruptivnim radnjama „uzimanja na kafu“ od vozača i špeditera, dužni su da veći dio novca stečenog od mita dobro uhodanim kanalima prebacuju šefovima u Banjaluku. Kako i na koje načine se mito daje, u priči i filmu govori i zaštićeni svjedok Valtera