EKSKLUZIVNO: Šta donosi Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske

Iz skandaloznog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske brisano je krivično djelo uvreda, ali vlast nije uvažila osnovnu primjedbu novinarske zajednice da ne kriminalizuje klevetu. Umjesto toga, kao svojevrstan ustupak novinarskoj zajednici može se tumačiti drastično smanjenje novčanih kazni za klevetu.

Capital: D. Momić

U prijedlogu Zakona o izmjenama KZRS koji je upućen u Narodnu skupštinu RS, a u čijem posjedu je portal CAPITAL, kaže se da će kažnjavanje za uvredu ostati u sferi prekršaja.

Kada je riječ o kleveti, zaprijećene novčane kazne za ovo krivično djelo prema prijedlogu zakona kreću se od hiljadu do šest hiljada maraka, dok su nacrtom zakona bile predviđene novčane kazne od najmanje 8.000 do čak 100.000 KM.

„Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM“, navodi se u Prijedlogu zakona, dok su nacrtom bile predviđene kazne od 8.000 do 30.000 KM.

Prijedlogom je predviđeno da će se učinilac, ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM, dok su nacrtom bile predviđene drakonske kazne u visini od 20.000 do 100 hiljada KM.

Kazne su takođe smanjene i za krivično djelo Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, pa umjesto od 10.000 do 120.000 KM sada isto kao i za klevetu iznose od hiljadu do šest hiljada KM.

Pored smanjenja novčanih kazni, u član 208v. koji govori o ovom krivičnom djelu dodat je značajan dio koji se odnosi na interes javnosti. U nacrtu zakona član 208v. glasio je „Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM“.

Prijedlogom zakona taj član sada glasi „Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a što nije, niti može predstavljati činjenice koje su od opravdanog interesa, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM“.

Novinari idu u zatvor
Pored kriminalizacije klevete što predstavlja demokratski korak unazad, ono što je i dalje sporno je član 156a. koji se odnosi na „Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka“.

Taj član kaže: „Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“.

Predsjednik Kluba novinara Banjaluka Siniša Vukelić kaže da je Vlada i pored jasnog stava domaće medijske i stručne javnosti, koji je podržan od brojnih međunarodnih organizacija odlučila da kriminalizuje klevetu.

On kaže da je to izuzetno loša odluka i nastavak pritiska na slobodu govora, ističući da će Klub novinara Banjaluke u saradnji sa pravnim timom detaljno analizirati svaki član predloženog Prijedloga zakona i izaći sa svojim stavovima.

„Na prvi pogled, novčane kazne su značajno smanjenje i izbačena je uvreda kao krivično djelo. Ono što vidimo kao veliku opasnost, nevezano za samu kriminalizacuju klevete koja je i dalje sporna, predstavlja predloženi član 156a. Taj član predviđa da novinari mogu završiti iza rešetaka ukoliko objave neki zvanični dokument, fotografiju ili tonski i video zapis koji je nesporno u javnom interesu i dokazuje kriminal, nepotizam ili druge nezakonite aktivnosti. Vrlo je važno da se kod ovog člana uvede isključenje protivpravnosti ako je objava učinjena opravdano u javnom interesu tokom vršenja novinarskog poziva“, ocjenjuje Vukelić.

Kompletan Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske možete pročitati OVDJE, a skandalozni Nacrt Krivičnog zakonika koji možete uporediti sa Prijedlogom možete pročitati na: Nacrt zakona o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.

Izvor: slobodno.org

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas