HDZ RECIDIVI: Kćerka delegata Ive Tadića tri godine radi kao šefica poslovnice ZZO iako je primljena bez konkursa kao PR

Sve se desilo u vrijeme pandemije korona virusa, kada je Vlada ZDK (u martu 2020.) donijela spornu Uredbu kojom se mijenja postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru na način da za posao u zdravstvenim ustanovama nije bio potreban konkurs. Cilj je, navodno, bio olakšati prijem radnika u zdravstvenom sektoru u vrijeme pandemije