SLUČAJ IMENOVANJA PREDRAGA ĆERANIĆA: Senat Univerziteta u Banjaluci ignorira sudsku presudu

Vlasti u Republici Srpskoj i institucije koje su pod njenom kontrolom imaju običaj da ne sprovode odluke sudova, ako to nije u skladu sa interesima vladajućeg establišmenta ili pojedinaca iz tog miljea. Tako Senat Univerziteta u Banjaluci nije uvažio presudu Okružnog suda u Banjaluci, donesenu 8. maja ove godine, kojom je poništen postupak imenovanja Predraga Ćeranića u zvanje docent

Presuda Okružnog suda u Banjaluci jasno kazuje da Senat Univerziteta u Banjaluci mora poništiti konkurs, koji je nezakonito raspisan i na kojem je još u novembru 2016. godine Predrag Ćeranić, apologeta Milorada Dodika, izabran u naučno-nastavno zvanje docenta. Prijave ostalih dvanaest kandidata, koji su se prijavili na taj konkurs, jednostavno su odbačene.

“Presudom Okružnog suda u Banjaluci od dana 8. 5. 2023. godine, poništen je akt Senata Univerziteta u Banjaluci kojim je odlučeno o blagovremenosti prijedloga dr Marija Karadže za ponavljanje postupka izbora u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast ’bezbjedonosne nauke’ na Visokoj školi unutrašnjih poslova Univerziteta u Banjaluci, iz razloga što nije na nesporan način utvrđeno da li je i kada dr Mario Karadža preuzeo kompletnu konkursnu dokumentaciju, te da li je uz istu preuzeo i odluku Senata o izboru dr Predraga Ćeranića u zvanje docenta, a od čega zavisi blagovremenost prijedloga dr Maria Karadže za ponavljanje postupka u izbor zvanja docenta”, naveli su povodom presude iz banjalučkog Okružnog suda.

Jednostavnije rečeno, banjalučki Univerzitet je propustio da dostavi odluku o imenovanju ostalim kandidatima, pa se, samim tim, oni se nisu mogli žaliti, zbog čega je sud naložio ponavljanje postupka. Uprkos presudi Okružnog suda, iz banjalučkog Univerziteta i dalje tvrde da je Visoka škola unutrašnjih poslova, koja više ne postoji, uredno dostavila prvostepenu odluku Senata Univerziteta svim ostalim učesnicima postupka, argumentujući to podatkom da nijedan od njih, osim Karadže, nije podnosio zahtev za ponavljanje postupka!

Senat preisputuje presudu?

Iz Univerziteta u Banjaluci Žurnalu su odgovorili da je u vezi sa dostavljanjem odluke Senata dr Mariu Karadži o izboru Ćeranića za docenta nastala zavrzlama, jer je, kako tvrde, Karadža lično preuzeo tu odluku i potpisao se u dostavnoj knjizi nekadašnje Visoke škole unutrašnjih poslova, ali da u arhivi nije postojao validan dokaz u formi poštanske dostavnice sa povratnicom, što je po ocjeni Okružnog suda nesporan dokaz da je odluka Senata uredno dostavljena.

„S tim u vezi, Okružni sud u Banja Luci je naložio Senatu Univerziteta da ponovi dio postupka, u smislu razmatranja izjavljenog Zahtjeva za preispitivanje prvostepene odluke o izboru dr Predraga Ćeranića u zvanje docenta, što je Senat Univerziteta i uradio na svojoj posljednjoj sjednici“, naveli su u odgovoru Žurnalu.

Senat Univerziteta u Banjaluci je povodom ove presude 6. jula donio dvije odluke. Prvom je poništio svoj akt, a drugom je ignorisao presudu i legalizovao nezakonit konkurs sproveden prije sedam godina.

„Senat Univerziteta u Banjoj Luci je na svojoj svojoj 95. sjednici, održanoj 06.07.2023. godine, razmatrao Zahtjev dr Maria Karadže za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 24.11.2016. godine, kojom se dr Predrag Ćeranić bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast Bezbjednosne nauke. Predmetni zahtjev je odbijen kao neosnovan nakon što su razmotrene sve činjenice i priloženi dokazi“, odgovoreno je Žurnalu iz službe za odnose s javnošću Univerziteta u Banjaluci.

Jednostavno, Senat je izvršio zamjenu teza. Umjesto da se informiše o izvršenju presude i ponavljanju konkursa, Senat je raspravljao o zakonitosti svoje ranije odluke, nakon čega su zaključili da je, što se njih tiče, sve urađeno kako treba. Ali nije.

Novinski članci kao naučni rad

Sama konkursna procedura, prema kojoj je Ćeranić izabran u zvanje docenta, sporna je, između ostalog, zato što je konkurs trebalo da bude raspisan na prijedlog nastavno–naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka (FBN), koji u to vrijeme (kraj 2016. godine) nije ni postojao niti je bio upisan u Registar visokoškolskih ustanova. Žurnal je ranije pisao da tada FBN nije imao ni dozvolu za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, čime nisu ispunjeni uslovi iz člana 20. Zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj. Članovi Komisije, koji su Ćeraniću dodijelili zvanje docenta, priznali su kao njegov „naučni rad“ više od 130 novinskih članaka u kojima je Ćeranić veličao lik i djelo Milorada Dodika, podržavao njegove ideje o nezavisnosti RS, a sve koji ne misle kao Dodik proglašavao izdajnicima.

Predrag Ćeranić je doktorirao na člancima u kojima veliča Dodikov likBANJALUČKI PROFESORI UPOZORAVAJUPredrag Ćeranić je doktorirao na člancima u kojima veliča Dodikov lik

FBN je osnovan 2017. godine, a za Ćeranić je imenovan za dekana tog fakulteta, kao i za vanrednog profesora, mada za to nije ispunjavao uslove. Njegovim izborom za vanrednog profesora prekršen je Zakon o visokom obrazovanju, koji propisuje da u zvanje vanrednog profesora može biti biran kandidat koji je proveo bar jedan izborni period u zvanju docenta, što Ćeranić nije ispunjavao. Njegova docentura trebalo je da traje do novembra 2021. godine, a on je za vanrednog profesora izabran već 2017. godine! Bila je to nagrada Ćeraniću, za sav uloženi rad i trud u propagandističkom timu Milorada Dodika.

Predrag Ćeranić nezakonito izabran za dekana!FAKULTET BEZBJEDNOSNIH NAUKAPredrag Ćeranić nezakonito izabran za dekana!

Dr Mario Karadža je podnio tužbu i krivičnu prijavu protiv rektora banjalučkog Univerziteta Radoslava Gajanina, jer je Gajanin odbio da izvrši presudu banjalučkog Okružnog suda u slučaju Ćeranić. Univerzitet bi trebalo da bude izvan i iznad politike, a ovaj slučaj potvrdio da je banjalučki Univerzitet godinama u službi politike i pod njenom punom kontrolom. Na kraju bi ceh za odbranu više nezakonitosti, nesporno počinjenih u slučaju vrtoglavo brzog akademskog napredovanja Predraga Ćeranića, mogao da plati sadašnji rektor Gajanin. Vlast će radije žrtvovati njega nego Ćeranića, baš kao što je smijenila prethodnog rektora Milana Matarugu, za vrijeme čijeg mandata je Ćeranić nezakonito izabran u zvanje docenta, a potom, takođe mimo zakona, postao vanredni profesor i dekan FBN u Banjaluci.

Prekršen Statut, u komisiji plagijator i doktor zaštite na radu KAKO JE PREDRAG ĆERANIĆ IZABRAN ZA DEKANA FBNPrekršen Statut, u komisiji plagijator i doktor zaštite na radu

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas