SVETLANA CENIĆ: Kad još uvek boli

Shvatite ovo samo kao zabrinutost za ovu šaku jada od stanovništa ovde, koje je u raljama svetske politike i domaćih interesa, bez imalo volje i snage da se okrene sebi i da traži svoja prava, bolju vlast, i da neprestano pita ono već poznato – gde su pare!?