VSTV: Sabina Sarajlija proglašena odgovornom zbog povrede načela nepristrasnosti

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) donijelo je odluku kojom se Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, proglašava odgovornom za disciplinski prekršaj “povreda načela nepristrasnosti”, te joj izreklo mjeru “javna opomena”, saznaje Detektor.

VSTV je na sjednici održanoj 6. septembra ove godine, odlučujući po žalbama Ureda disciplinskog tužioca (UDT) i Sarajlije, potvrdio odluku Drugostepene disciplinske komisije kojom je izrečena mjera javne opomene.

Disciplinska tužba protiv Sarajlije, prema kojoj je, između ostalog, bila tužena za presigniranje predmeta tužiocu sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, ranije je bila odbijena u cijelosti. Odlukom Drugostepene disciplinske komisije, koja je djelimično uvažila žalbu Ureda, ova odluka je ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak.

Nakon ponovo provedenog prvostepenog postupka, Sarajlija je proglašena odgovornom za prekršaj “povreda nečela nepristrasnosti”, te joj je izrečena disciplinska mjera smanjenje plate za deset posto na period od tri mjeseca.

“Na navedenu odluku Prvostepene disciplinske komisije žalbu je blagovremeno izjavila tužena Sarajlija. (…) Drugostepena disciplinska komisija je odlučujući o navedenoj žalbi (…) izrekla disciplinsku mjeru ‘javna opomena'”, navodi se u odluci VSTV-a u koju je Detektor imao uvid.

Na ovu disciplinsku mjeru Sarajlija je uložila žalbu i predložila da se izrekne blaža mjera – pismena opomena koja se javno ne objavljuje. S druge strane, Ured je zatražio da se tuženoj izrekne mjera koju je ranije izrekla Prvostepena komisija, “a koja je strožija i drugačija po vrsti od mjere izrečene od strane Drugostepene disciplinske komisije”.

“Vijeće u cijelosti prihvata obrazloženje Drugostepene disciplinske komisije, smatrajući da je izrečena disciplinska mjera ‘javna opomena’ adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnosti izvršenja prekršaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti na strani tužene”, stoji u konačnoj odluci VSTV-a.

U ovoj odluci se navodi da je Drugostepena komisija pravilno utvrdila olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani tužene i dala im odgovorajući značaj. Vijeće je kao neosnovane ocijenilo žalbe Ureda i tužene.

Ova odluka Vijeća je konačna.

Na ročištu održanom 18. maja, Sarajlija je zamolila da se odluka objavi bez anonimizacije. Do pisanja ovog teksta, odluka – ni kao anonimizirana – nije objavljena na stranici Vijeća i Ureda.

Sarajlija je za Detektor potvrdila da je uložila apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Izvor: detektor.ba, N1

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas