ZAUSTAVLJENO IMENOVANJE SUDIJA I TUŽILACA: VSTV će morati poništiti sve konkurse koji su do sada raspisani, a nisu okončani

Blokirana su sva imenovanja sudija i tužilaca u BiH. Tačnije VSTV će morati ponoviti sve konkurse koji su do sada otvoreni, a koji nisu okončani do danas.

Razlog za to je jučerašnja presuda Upravnog vijeća Suda BiH, kojom su poništene pojedine odredbe Poslovnika o radu VSTV-a. Zahtjev za ocjenu zakonitosti podnio je pravni ekspert i direktor Centra za sudsku i tužilačku obuku FBiH Arben Murtezić. U svom zahtjevu on tvrdi da su, zbog dvije odredbe Poslovnika, sudije i tužioci diskriminirani prilikom prijave na nove dužnosti u odnosu na advokate, notare i druge pravnike koji ne obavljaju funkcije u pravosuđu.

Radi se o odredbama člana 49., stav 5., tačke b) i c). U spomenutoj tački b) se navosi kako, bez obzira na stručnost, kandidat koji se prijavio za neku poziciju, neće biti pozvan na razgovor ako je:

– nosilac pravosudne funkcije, a na poziciji s koje se prijavljuje proveo je manje od pet godina, računajući do dana isteka roka za podnošenje prijava,

dok u tački c) stoji da kandidat neće biti pozvan na razgovor ako je:

– predsjednik suda ili glavni tužilac, a prijavio se za upražnjenu poziciju za vrijeme trajanja prvog mandata na koji je imenovan.

VSTV je prvo predlagao da se Murtezićev zahtjev odbaci kao neblagovremen, ali kada im ovo nije “prošlo”, tražili su da se proglasi neosnovanim. međutim, vijeće u sastavu Željka Krmeka, Efraim Čosić i Maid Bikić su prihvatili Muretzićevu argumentaciju i proglasili navedene odredbe nezakonitim. One su poništene danom donošenja presude, odnosno od jučer.

Koliki posao predstoji VSTV-u ilustruje podatak da je samo jednim pozivom, iz januara ove godine, raspisan konkurs za više od 80 pozicija u pravosudnim institucijama BiH. Poništavanje i ponovno pokretanje svih do sada raspisanih konkursa koji nisu okončani zahtijevaće dodatno vrijeme.

Izvor: oslobodjenje.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas