ZBOG NEPOSTOJANJA ZAKONA: Petnaest godina pljačke i masovne devastacije šuma u Federaciji

Samo od kraja decembra prošle godine do danas aktivisti Aarhus centra BiH čak četiri puta su javno protestirali ukazujući na porebu usvajanja Zakona o šumama Federacije BiH. Te aktivnosti je nužno nastaviti i podržati, s obzirom na uvezanost onih koji gazduju šumama sa političkim koruptivnim interesima