NAKON TEKSTOVA VALTERA: Oštećeni u sporovima s UIO traže suspenziju sutkinje Miletić

Valter je ranije u svojim pričama ukazao na slučaj zaštićenog prijavitelja korupcije Emira Mešića, kojeg je sutkinja Dragica Miletić ostavila na ulici, i druge slične predmete koji joj se mahom dodjeljuju kao osobi od povjerenja bivšeg direktora UIO Mire Džakule i njegove i dalje aktivne grupe u državnim carinama, budući da je posrijedi koruptivno djelovanje i trgovina uticajem