SVETLANA CENIĆ: Joksovci

Poreska reforma sa posebnim osvrtom i na parafiskalne namete? Tržište kapitala? Istraživanje i razvoj? Vladavina prava? Kvalitetnije obrazovanje i obuka. Ne bih da nabrajam više, ali odgovor na sva pitanja je opet – jok! To je kad je koalicija JOKS (Joksovci) na vlasti – em ih **** ko ih sastavi, em je odgovor na najvažnija pitanja – jok.