NEVEN ANĐELIĆ: Bosna i Hercegovina na putu autoritarizma

Prema izvještaju organizacije Freedom House, BiH kao najlošije rangirana zapadnobalkanska zemlja, sa indeksima sličnih vrijednosti onima u dvije od tri južnokavkaske države, te uz tendenciju pogoršavanja tokom analiziranih 20 godina, te konzistentne regresije tokom posljednjih pet, izglednije se kreće u smjeru Azerbejdžana ili centralnoazijskih postsovjetskih država, a manje ka zapadnoevropskim integracijama, u koje je konačno formalno pozvana

NEVEN ANĐELIĆ: Bosna i Hercegovina na putu autoritarizma

Prema izvještaju organizacije Freedom House, BiH kao najlošije rangirana zapadnobalkanska zemlja, sa indeksima sličnih vrijednosti onima u dvije od tri južnokavkaske države, te uz tendenciju pogoršavanja tokom analiziranih 20 godina, te konzistentne regresije tokom posljednjih pet, izglednije se kreće u smjeru Azerbejdžana ili centralnoazijskih postsovjetskih država, a manje ka zapadnoevropskim integracijama, u koje je konačno formalno pozvana

Vijesti

Pratite nas