PIC: BiH se i dalje suočava sa secesionističkim prijetnjama iz RS

Foto: Hazim Aljović/ Fena

Pozvali su vlasti RS da se konstruktivno angažiraju u radu državnih institucija i podržavaju vladavinu prava, kao i da se suzdrže od bilo kakvog pritiska na sudije Ustavnog suda BiH

Provedba Općeg okvirnog sporazuma za mir i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH), naglasio je danas Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) u komunikeu izdatom nakon dvodnevne sjednice tog tijela.

Upravni odbor je još jednom potvrdio neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta te ponovio da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Podsjetili su i vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnoga suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi te potvrdili podršku visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH.

Ključan trenutak za BiH

Upravni odbor podvlači da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir te naglašava potrebu za punom provedbom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokoga predstavnika.

Politički direktori Upravnog odbora (UO) Vijeća za provedbu mira su ocijenili da je ovo ključni trenutak za Bosnu i Hercegovinu, nakon što je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i gotovo završila formiranje vlasti na svim nivoima te BiH sada ima šansu da ostvari brz napredak u provedbi reformi koje su od najvećeg značaja za stabilnost i prosperitet.

Smatraju da je budućnost zemlje u rukama građana BiH i domaćih političara, te su pozvali sve političke aktere da nastave sa dosadašnjim pozitivnim trendom i iskoriste šansu kako bi podsticali pomirenje i daljnji napredak BiH na njenom euroatlantskom putu za dobrobit svih građana.

pic

Foto: Hazim Aljović/ Fena

Istovremeno, UO PIC-a se saglasio da se BiH i dalje suočava s krupnim izazovima, uključujući i secesionističke prijetnje vladajuće koalicije u bh. entitetu Republika Srpska i napore kojima se podrivaju država i njene institucije.

Naporan rad

Put ka članstvu u EU je obiman zadatak koji zahtijeva političko vodstvo, istinsko opredjeljenje za provođenje reformi i naporan rad na usvajanju i provedbi zakona, naveli su.

Pohvalili su brzu uspostavu vlasti nakon oktobarskih izbora, kao i pozitivan trend u radu Vijeća ministara, te uspješno usvajanje državnog budžeta za 2023. godinu, za razliku od stagnacije koja je obilježila raniji period.

Konstatirajući da je postignut pozitivan zamah, Upravni odbor PIC-a poziva vlasti da bez odlaganja pristupe rješavanju ključnih izazova poput provedbe 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, imajući u vidu da je preporuka za kandidatski status u EU data uz razumijevanje da će biti poduzet niz koraka.

-To, između ostalog, uključuje i hitno usvajanje, u potpunosti usklađeno s EU standardima, izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV) koje se odnose na integritet, kao i novih zakona na nivou BiH o VSTV-u, sudovima i sprječavanju sukoba interesa – saopćili su.

Raspodjela imovine

Politički predstavnici su pozvani da rade na poboljšanju integriteta izbornog procesa tako što će revidirati pravni okvir kako bi se provele preporuke OSCE/ODIHR-a, GRECO-a i Venecijanske komisije.

-U svjetlu brojnih navoda o teškim izbornim krađama koje su negativno obilježile izbore 2022. godine, organi vlasti ovaj cilj trebaju ispuniti što je prije moguće kako bi osigurali da se općinski izbori planirani za 2024. godinu održe u okviru kojim se osigurava veća transparentnost i jači integritet izbornog procesa – kazali su.

PIC je pozvao da se nađe prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti usvajanjem zakona na državnom nivou kojim će se urediti to pitanje, kao što je navedeno u programu 5+2.

Upravni odbor PIC-a je pohvalio rad OHR-ove radne grupe za državnu imovinu kao izvora tehničkih informacija za nadležne domaće institucije jer je rješavanje državne imovine od ključnog je značaja za realizaciju programa 5+2, što je neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika, a bit će od koristi i građanima BiH zbog toga što će se imovina moći koristiti u produktivne svrhe.

Osudili su svaku retoriku i sve radnje kojima se ugrožava mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uključujući i pokušaje blokiranja ili podrivanja funkcioniranja institucija BiH i prijetnje secesijom koje dolaze od vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Pozvali su stoga vlasti RS-a da se konstruktivno angažiraju u radu državnih institucija i podržavaju vladavinu prava, kao i da se suzdrže od bilo kakvog pritiska na sudije Ustavnog suda BiH.

Ograničavanje slobode govora

Upravni odbor PIC-a je razmatrao rizike po demokratiju u BiH koji proističu iz nedavnih poteza vlasti RS-a usmjerenih ka ograničavanju slobode govora i djelovanja civilnog društva, te stigmatiziranju pripadnika manjina jer takve aktivnosti nanose duboku štetu svim građanima.

Podržali su jačanje demokratije u BiH i integriteta njenih institucija što obuhvata osiguranje pune jednakopravnosti svih građana i eliminaciju diskriminacije, posebno implementacijom sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na grupu predmeta Sejdić i Finci.

Naglasili su potrebu vođenja konstruktivne politike i politike saradnje na svim nivoima i ponudili čvrstu podršku i konkretnu pomoć onima koji su istinski opredijeljeni za postizanje napretka te najavili da će pratiti daljnji razvoj u vezi s pitanjima istaknutim u ovom komunikeu.

Upravni odbor PIC-a će održati svoju narednu redovnu sjednicu 5. i 6. decembra 2023. godine, najavljeno je iz OHR-a.

Izvor: fokus.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas