VLADA RS ODLUČILA: IRB može obavljati platni promet

Foto: N1

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 9. posebnoj sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama Republike Srpske, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Zakonom se predlaže, da pored poslovnih komercijalnih banaka, i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) može obavljati poslove primanja novčanih depozita ili drugih povratnih sredstava, i to u skladu sa ovlašćenjem za obavljanje tih poslova utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Imajući u vidu da su se uslovi na finansijskom tržištu značajno izmijenili od osnivanja IRBRS, bilo je neophodno izvršiti strateško prilagođavanje poslovanja IRBRS razvojnim ciljevima Republike Srpske, a koja pitanja su bila razmatrana u okviru Projekta Svjetske banke – Jačanje bankarskog sektora, koji je realizovan u periodu od 2018. do 2021. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, po hitnom postupku, kojim su proširene djelatnosti Inesticiono-razvojne banke Republike Srpske, tako da pored već propisanih djelatnosti, Banka može obavljati i djelatnosti primanja novčanih depozita i obavljanje platnog prometa.

Takođe, Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu, po hitnom postupku, kojim je predviđeno da poslove platnog prometa može obavljati i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u skladu sa ovlašćenjem za pružanje tih usluga utvrđenim zakonom kojim se uređuju njeno osnivanje, pravni status i djelatnost.

Izvor: N1

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas