BESANA NOĆ IZA STANOVNIKA USK: Proglašeno vanredno hidrološko stanje u BiH

Besana noć je iza stanovnika Unsko-Sanskog kantona kojima su poplavile kuće i drugi stambeni objekti zbog porasta vodostaja rijeka u ovom kantonu što je prouzorkovalo probleme u nekoliko opština i gradova.

Najteže je u naselju Kulen-Vakuf. Vodostaj Une raste i nizvodno u samom gradu, ali i u naselju Pokoj gdje je u jednom dijelu naselja prekinuta putna komunikacija, a otežano je i kretanje vozila.

Na širem području grada ugrožene su kuće i vikendice, a voda je jučer ušla u pomoćne objekte.

Tokom noći su vršene intervencije, obezbijeđene su vreće sa pijeskom za građane kojima je voda prijetila. Sana je tokom noći bila u stagnaciji, ali je zbog intenzivnih padavina ponovo počela da raste. Stanje na pritokama je bolje nego jučer i značajno su opale.

Zbog rasta vodostaja u Sanskom Mostu sinoć je proglašeno stanje prirodne nesreće, a u 22 sata oglasile su se i sirene. Oprez je na snazi za ovaj dio BiH zbog padavine koje su najavljene do četvrtka.

Agencija za vodno područje rijeke Save prognozirala je vanredno hidrološko stanje za period 14. – 18. maj.

Prognozira se porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH. Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Fojnica, Sana te Glina i Korana u FBiH.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:
– gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne,
– gornjeg dijela sliva Vrbasa,
– na slivovima Une i Sane, te
– na slivu Gline i Korane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unskosanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće
povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave
poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Izvor: raport.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas