BEZ OBZIRA NA ISTRAGU ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA: Hoće li Jelka Miličević biti imenovana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo?

Ako Jelka Miličević zaista bude imenovana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH, bit će to deset godina nakon što ju je Finansijska policija prijavila Tužilaštvu KS-a za zloupotrebu službenog položaja

Vlada Federacije BiH oformila je komisiju za imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH, a prema nekim tvrdnjama to mjesto rezervisano je za Jelku Miličević (HDZBiH), bivšu federalnu ministricu finansija. Miličević je jedina oslobođena u predmetu Respiratori, a optužnica ju je teretila za nesavjestan rad u službi.

Jelka Miličević ranije je bila članica Upravnog odbora Agencije, i za to vrijeme njen rad istraživala je Finansijska policija FBiH, a Tužilaštvu Kantona Sarajevo podnesen je izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu I protiv nje. Bilo je to 2014. Godine, a šest godina kasnije, u novembru 2020. Postupajući tužilac donio je naredbu da se istraga neće provoditi budući da prijavljeno djelo nije krivično. Finansijska policija nije uložila pritužbu na odluku i predmet je arhiviran.

Zajedno sa Jelkom Miličević Finansijska policija prijavila je Tužilaštvu KS-a Zlatka Barša, direktora Agencije za bankarstvo FBIH, Harisa Ihtijarevića – predsjednika UO Agencije, Ljerku Marić – članicu i zamjenicu predsjednika UO Agencije, članove UO Agencije Jelku MilićevićRajku Topčić Emira Silajdžića, te direktore dva sektora u Agenciji – Miroslava Krezića i Ibrahima Sinanovića.

Odlukama iz 2008. i 2009. Barš je odobrio mjesečne naknade članovima UO – od 90% prosječne plate ostvarene u Agenciji za predsjednika UO (Harisa Ihtijarevića), 80% za zamjenika i 75% za članove UO, iako se po zakonu ove naknade određuju u odnosu na prosječnu platu u Federaciji a ne Agenciji. Za ovu odluku nije data pismena saglasnost premijera FBiH.
Na ovaj način Barš je omogućio sticanje protivpravne koristi članovima UO u periodu od oko pet godina i to:
–    Harisu Ihtijareviću – u iznosu više od 65 hiljadu KM
–    Ljerki Marić – oko 66 hiljada KM
–    Jelki Milićević, Rajki Topčić, Emiru Silajdžiću – svima po oko 58 hiljada KM:
i time nanio štetu Agenciji za bankarstvo FBiH u iznosu od oko 376 hiljada KM.

Jelka Miličević prijavljena je jer je kao članica UO iskoristila službeni položaj u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi za sebe, i to donošenjem odluka o visini mjesečne naknade članovima UO.

Osim toga, pisali smo ranije da su Članovi UO (Jelka Milićević, Ljerka Marić i Rajka Topčić) i predsjednik Haris Ihtijarević iskoristili su položaj i teže povrijedili prava Privredne banke u slučaju dokapitalizacije Una banke d.d. Bihać.

Nakon što je raspisan Međunarodni javni poziv za dokapitalizaciju, u novembru 2008. komisija za vrednovanje ponuda odlučila je da je najpovoljnija ponuda Privredne banke Sarajevo. Nakon toga ponudu šalje i A.E.O.P. – Associazione Europa Operatori Polizia, predstavništvo za BiH. Komisija je odbacuje kao neblagovremenu.
Ali kako je A.E.O.P. bio favorit Ihtijarevića i UO, oni u februaru 2009. na sjednici UO donose zaključak kojim žele poništiti javni poziv na kojem je Privredna banka ocijenjena kao najpovoljniji ponuđač. Osim toga, znali su i da je A.E.O.P. humanitarna asocijacija i da uopšte nema subjektivitet za učešće. Zbog toga je Asocijacija suspendovala i smijenila svog predstavnika u Bihaću Giuseppea Cosentionoa.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas