BIVŠI ŠEF OSA-E: Osmica se preko advokata oglasio o aferi iskaznice Salke Zildžića

Advokat bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića, Alen Nakić, oglasio se nakon navoda da je Mehmedagić dao federalnom parlamentarcu Salki Zildžiću iskaznicu OSA-e koja je bila u njegovom posjedu kad je uhapšen u Srbiji.

“Prije svega, a polazeći od obaveze čuvanja svih informacija do kojih je došao u obnašanju funkcije generalnog direktora OSA-e BiH, koje je dužan čuvati kao službenu tajnu i nakon prestanka mandata te radi očuvanja integriteta službe kojom je rukovodio, ističemo da je rad i rukovođenje OSA-e BiH, za vrijeme mandata gospodina Mehmedagića, bio zasnovan na dosljednom poštivanju temeljnih principa vladavine prava i pozitivnopravnih propisa koji reguliraju rad OSA BiH u svim njenim segmentima, uključujući i izdavanje legitimacija koje su izdavane u okviru rada iste”, rekao je Nakić.

Kaže da su “difamirajuće tvrđenje u javnosti i implicitni zaključci” aposlutno neosnovani, a da tome “zorno svjedoči” činjenica da sam naziv predmetne iskaznice ukazuje da ista u odnosu na njenog nosioca, “apsolutno ne proizvodi nikakva ovlaštenja u skladu sa Zakonom o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 12/04, 20/04, 56/06 i 12/09).”

“Pojašnjenja i pravilnog informiranja javnosti radi, ističemo da su apsolutno netačne informacije, te da imaju karakter dezinformacija plasiranih sa posebnim ciljem, a prema kojima je gospodin Mehmedagić Osman, gospodinu Zildžiću izdao počasnu iskaznicu OSA/OBA BiH, sa sadržinom čija je preslika objavljena u printanim i elektronskim medijima u BiH.

Osim toga, a u kontekstu neosnovanog dovođenja u vezu gospodina Mehmedagić Osmana i gospodina Zildžića, kroz rad OSA/OBA BiH, posebno ističemo da su aposlutno neosnovani difamirajući navodi prema kojima je gospodin Mehmedagić Osman, počasne iskaznice Agencije, izdavao licima, a navodno i gospodinu Zildžiću, sa ciljem stvaranja stranačke obavještajne službe.

Naime, sva neosnovanost tako iznesenih navoda, kao i potpuna zakonitost rada OSA/OBA BiH, za vrijeme dok je istom rukovodio gospodin Mehmedagić, potvrđena je kroz parlamentarni nadzor rada Agencije, kao i činjenicu usvajanja izvještaja o radu OSA/OBA BiH, te plana rada Agencije u skladu sa pozitivnom pravnim propisima. Svaki suprotan zaključak od prethodnog, značio bi propust u radu organa nadležnih za parlamentarni nadzor, kao i propust organa nadležnih za analizu i usvajanje izvještaja i plana rada Agencije”, rekao je Nakić.
Izvor: raport.ba
Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas