DOK TRAJE ZLOSTAVLJANJE U PAZARIĆU: U Federaciji BiH ne postoji inspekcija dječije i socijalne zaštite

U Federaciji BiH radila su dva inspektora na poslovima dječije i socijalne zaštite. Nakon što su iz FUZIP-a prebačeni u Ministarstvo rada, nakon nekog vremena vraćeni su u FUZIP ali na sasvim druge poslove. Tako je, praktično, prestala da postoji inspekcija dječije i socijalne zaštite

Branka Mrkić

Nećemo dopustiti da oni koji nisu učinili ništa prođu nekažnjeno – poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, nakon što je u javnost isplivao novi snimak zlostavljanja štićenika u Pazariću, tražeći odgovornost (i) osobe koja je načinila snimak a koja je, smatra, nasilje trebala spriječiti.

Dok traje zastrašivanje onih koji nasilje prijavljuju, potpuno se zanemaruje činjenica da u FBiH ne postoji inspektorat socijalne i dječije zaštite, i to “zahvaljujući” odlukama Vlade Federacije i njegovom ukidanju 2014. godine. Tada je, kao i sada, na čelu Vlade bio Nermin Nikšić.

Adnan Delić je u istupima u javnosti naveo kako su prema Federalnom ministarstvu pravde uputili zahtjev za osnivanje inspektorata socijalne zaštite. Inspektorat je, rekao je Delić, ranije ukinut, ali ne zna zbog čega.

U septembru 2014. na snagu je stupio novi Zakon o inspekcijama FBiH iz kojeg je praktično brisana inspekcija za socijalnu i dječiju zaštitu. Na području FBiH, do tada, djelovala su samo dva inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu u okviru Inspektorata rada u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Vlada Federacije nakon toga donosi zaključak o preuzimanju dva federalna inspektora za dječiju i socijalnu zaštitu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, gdje su do tada radili, u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Između FUZIP-a i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zaključen je sporazum o preuzimanju državnih službenika.

Inspektori su se žalili na ovaj postupak, ali su u toku žalbenog roka prebačeni u Ministarstvo. U dokumentima koji su pratili ovaj postupak, u koji se uključila i Institucija ombudsmena BiH, a kasnije predate i prijave u Tužilaštvo KS-a, navodi se da je inspektorima bio onemogućen rad i vršenje inspekcijskog nadzora uz nezakonito regulisanje njihovog statusa u Pravilniku o unutarnjoj organizaciji.

Nisu im osigurani osnovni uslovi rada, nisu imali službene iskaznice kojim dokazuju svoj status i ovlasti, nisu imali obrasce zapisnika, nisu bili uvezani u jedinstveni sistem prekršajnih naloga,  zabranjivan im je rad i vršenje inspekcijskih nadzora, a što se odnosi i na JU Zavod za zbrinjavanje invalidnih osoba Pazarić. Inspektorima je zabranjivano vršenje inspekcijskih nadzora u ustanovama socijalne zaštite, iako su kontinuirano ukazivali pismenim i usmenim putem na probleme u tim ustanovama i uopšte u oblasti dječije i socijalne zaštite, a naročito na povrede prava korisnika socijalne zaštite koji su smješteni u ustanove.

U julu 2015. godine Ombudsmen je donio preporuku kojom je utvrđena višestruka povreda ljudskih prava dva federalna inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu, kao i hitna potreba da se ova inspekcija vrati u zakonske okvire, što nikada do sada nije ispoštovano.

U februaru 2016. godine Federalna vlada dosnosi Odluku o prestanku važenja odluke o davanju saglasnosti na sporazum o preuzimanju državnih službenika između FUZIP-a i Federalnog ministarstva rada. Dva federalna inspektora vraćaju se u FUZIP ali oni od tada više ne rade na poslovima socijalne i dječije zaštite, već na drugim pozicijama: tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori. To znači da je u junu 2016. praktično prestala da postoji inspekcija za socijalnu i dječiju zaštitu, i da uprkos zakonskoj obavezi i preporukama Ombudsmena nije ni osnovana ponovo.

Nakon informacija o zlostavljanju u Pazariću, Vlada FBiH je u oktobru i novembru 2019. obavezala nadležne organe da pripreme i u parlamentarnu proceduru upute prijedlog Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama FBiH,  tako da se djelokrug rada federalne inspekcije proširi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalnu i dječiju zaštitu. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je u decembru 2019. godine obavezao nadležne organe federalne vlasti da pripreme i u parlamentarnu proceduru upute prijedlog dopuna ovog zakona. U novembru 2019. Federalna vlada zadužila je Federalno ministarstvo pravde da, u roku od 30 dana, u koordinaciji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o inspekcijama u FBiH kojima bi ponovo bila uvedena inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu u čijoj bi nadležnosti, između ostalog, bio i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH. Sve je uslijedio nakon  što su u javnosti objelodanjene fotografije zlostavljanja u Pazariću.

Ali organi koje je Vlada zadužila nisu ispunili ovu obavezu. U februaru 2020. godine Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, kojim izmjenama  su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu. NI to nikada nije ni razmatrano ni usvojeno.

A u junu 2022.godine donesen je Ukaz o proglašenju Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH kojim se precizira da su nadležni organi za inspekcijski nadzor federalni inspektori socijalne i dječije zaštite, koji, dakle, u ovom trenutku uopće ne postoje.

I u Zakonu o ustanovama socijalne zaštite FBiH propisan je nadzor federalnih inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu. Koji, opet – ne postoje.

Dok traje zlostavljanje u Pazariću, ministri i nadležni pozivaju na sankcionisanje odgovornih, u Federaciji BiH, dakle, uošte ne postoje inspektori koji bi mogli kontrolisati rad ovih ustanova i tako zakonski i institucionalno u korijenu sasjeći problem maltretiranja onih koji u ovim ustanovama borave.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas