ISTRAŽIVANJE U BIH: Polovina anketiranih doživjela neki oblik seksualnog uznemiravanja!

Kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci.

“Moj nadređeni je svaki kontakt sa mnom koristio da mi da do znanja da želi seks, namjerni dodiri po ruci, dvosmisleni razgovori, česti pozivi da dođem kod njega u ofis, poljubac u obraz. Ja sam se izvlačila iz toga kulturno jer mi je trebao posao a on mi je onda namjerno otežavao radne zadatke, urlao za svaku sitnicu dok ne bi ponovo došao u situaciju da nešto pokuša. Treba reći da on nikad ništa nije predlagao konkretno nego je sve bilo hinjski i kao slučajno valjda da bih ja na kraju bila kriva za sve. Bio je to strašan začarani krug iz kojeg sam ipak izašla tako što sam dala otkaz. Taj grč na poslu i stres ne može se opisati riječima a sve je kod mene prouzrokovalo anksioznost i napade panike. Sistemu ne vjerujem pa prijavljivanje nije ni bila opcija. Smatram da kod nas okolina uvijek osuđuje žrtvu umjesto nasilnika, pa nisam bila spremna i na to”.

Ovo je samo jedan od primjera iskustava seksualnog iznuđivanja (sextortion)  dobijenog tokom istraživanja koje je Helsinški parlament građana Banjaluka proveo u periodu od 14. do 30. jula, a koje je zapravo spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi.

„Seksualno iznuđivanje najčešće pogađa žene i djevojčice, a kao osnov za seksualnu iznudu najčešće se koriste eksplicitne fotografije i video snimci“, istaknula je jedna od autorica istraživanja, Gorica Ivić.

Nadalje većina ispitanika/ca (pet od šest) navodi da prepoznaje pojam seksualna iznuda/korupcija, razumije značenje i percepira ga kao jedan od obilka seksualnog nasilja, dok samo jedna učesnica nije upoznata sa ovim pojmom.

Takođe svi anketirani su se složili da opšta populacije nije upoznata sa pojmom i da trend uvođenja i lokalizacije stranih pojmova u oblasti pravnog normiranja krivičnih djela doprinosi zbunjenosti građana i građanki.

Kada su u pitanju elementi koji čine seksualnu iznudu vidljivo je nedovoljno razumijevanje, te u tom kontekstu učesnici/e ne mogu razjasniti da li se radi o djelu koje je potrebno krivično sankcionisati ili o nekom obliku nemoralnog, neprimjerenog ponašanja i/ili zloupotrebe položaja.

U kontekstu prisutnosti, učesnici apsloutno smatraju da je seksualna iznuda/korupcija prisutna u svim slojevima društva i u svim kontekstima, te da je najizraženija na mjestima gdje je prisutna hijerarhija moći, uticaja i interesa.

Kada je riječ o prijavama nadležnim institucijama, mišljenja su podjeljena, 50% anketiranih bi posavjetovalo osobu koju pozanaje da prijavi dok druga polovina to ne bi uradila jer smatra da bi to bilo traumatično iskustvo za osobu koja prijavlje i ne vjeruju da bi institucije sistema adekvatno odgovorile i zaštitile žrtvu.

Kao ključnu instituciju u smislu prevencije i podizanje svijesti pet od šest anketiranih smatra da je uloga obrazovnih institucija ključna, te da kroz razne programe unutar vaspitno – obrazovnih ustanova treba adresirati ovaj problem. Programi bi trebalo da obuhvate seksualno obrazovanje, prevenciju nasilja, učenje pozitivnim vrijednostima i sl. Jedna učesnica smatra da to prevazilazi kapacitete obrazovnih instsitucija i da je potrebno raditi sa osobama koje vrše korupciju i primarno djelovati na korupciju generalno, što će dovesti do smanjivanja i seksualne korupcije.

Navode takođe da je planirano istraživanje bilo obima do 500 ispitanika, online putem, ali je ipak, svega 275 ispitanika popunilo anketu.

Kada je riječ o preporukama istaknuto je da je  potrebno raditi na podizanju svijest, motivisati građane/ke da prijavljuju seksualnu korupciju, traže zaštitu od zvaničnih institucija, te da je neophodno mijenjati zakone.

Koordinatorica projekta u okviru kojeg je urađeno navedeno istraživanje, Svjetlana Ramić Marković je najavila da će uskoro biti završena i analiza pravnih propisa koji će pokazati u koje antikoruptivne, antidiskriminatorne i rodne politike je moguće inkorporirati temu seksualne iznude.

Istraživanje je dostupno  na stranici Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, a realizovano je  u sklopu projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“, u sklopu kojeg je i kampanja „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje“.

Izvor: Buka

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas