KOMISIJA ODLUČILA: “Šuma plan” bez konkurencije u Foči

Za posao izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume u Opštini Foča izabran je „Šuma plan“ Duška Topića, kako je Direkt i najavio u svom ranijem tekstu. Njegova ponuda bila je “jedina prihvatljiva”.

Opština Foča
Opština Foča (Foto: Direkt)

Naime, dostavljene ponude za ovaj tender otvorene su krajem aprila i jedini koji je ispunjavao sve uslove bio je“ Šuma plan“, pa je nadležna komisija dala preporuku načelniku Foče Milanu Vukadinoviću da realizuje ovu javnu nabavku.

Ponuda ove firme bila je 189.390 maraka bez PDV-a, odnosno tek 10 maraka niža od procijenjene vrijednosti. 

„Komisija je utvrdila da ponuđač ispunjava formalno-pravne i tehničke uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa date u tenderskoj dokumentaciji. Njegova ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja utvrđenim kriterijumima Obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom“, stoji i u odluci komisije.

U ranijoj izjavi za Direkt, vlasanik „Šuma plana“ Duško Topić najprije je rekao da se zbog žalbe na tender potencijalnog ponuđača, on nije ni prijavio. No, uskoro je, ipak, je odlučio drugačije.

Na tender se, svjesna da ne ispunjava sve uslove, prijavila i „Dinarika“ sa ponudom od 130.000 maraka.

Podsjećamo da je ova tenderska procedura trajala duže, jer je preduzeće „Dinarika“ podnijelo žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi, o čemu je Direkt detaljno pisao u ovom tekstu. 

No, Kancelarija za razmatranje žalbi odbila je Dinarikinu žalbu kao neosnovanu, jer ova firma nije na vrijeme izvršila uplatu takse od 2.000 maraka.

“Kako u konkretnom slučaju žaljitelj nije dostavio dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog  postupka u iznosu od 2.000 KM, zahtjevane Zaključkom ovog organa od 27.03.2024. godine, ovaj organ je… utvrdio da je žalba neuredna te da je kao takvu treba odbaciti”, navdeno je u odluci Kancelarije za razmatranje žalbi.

Iz Dinarike su Direktu potvrdili da će i dalje pratiti kako se odvija ovaj posao u Foči, a već su zatražili i uvid u ponudu izabranog ponuđača.

Ovaj slučaj iz Foče nije usamljen. Kako je Srpska.info nedavno objavila, zbog bitke za tendere u najmanje sedam opština u Republici Srpskoj kasni izrada šumskoprivrednih osnova. To bi značilo da vlasnici šuma legalno ne mogu posjeći niti jedno drvo, pa bi mogli ostati bez ogreva ili, oni koji ih prodaju, bez prihoda.

Izvor: direkt-portal.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas