MEDIA BOOTCAMP: Tri dana treninga za 40 studenata sa 10 univerziteta u BiH

Media Bootcamp, koji je okupio 40 studenata svih javnih univerziteta u Bosni i Herzegovini u sklopu projekta Evropske unije Generation Change, završio je nakon tri dana intenzivnih treninga.

Uz pomoć stručnjaka iz sfere produkcije i filma kao što su Aida Begić, Mladen Đukić, Ermin Sočo, Uroš Bogdanović, Arma Tanovic i Selma Rizvić, a kroz seriju radionica o produkciji, montaži, digitalnom oglašavanju, ali i medijskom plasiranju sadržaja, studenti su se upoznali sa osnovnim vještinama pisanja i razrade scenerija, procesom snimanja i montaže, te digitalnim marketingom.

Šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik EU u BiH Ferdinand Koenig istakao je da je GenChange jedinstven projekat s obzirom da studentima iz cijele države pruža platformu da se povežu te ih osnažuje da jasno izraze svoje misli, probleme i potrebe. 

“Inspirisani smo idejama koje su proizašle iz diskusija ovih sjajnih mladih ljudi o tome na koji način mogu dati svoj doprinos u oblastima od kulturnog turizma i poduzetništva do digitalizacije i jačanja aktivizma. Radujem se tome što će zajedno kreirati!“, naglasio je Koenig.

Iako su na Media Bootcamp došli kao predstavnici 10 fakulteta, studenti odlaze svojim kućama kao pet ujedinjenih timova koji će se u narednom periodu takmičiti u produkciji najboljeg spota o promociji Bosne i Hercegovine. Najbolji tim će pored nagradnog putovanja u Brisel, biti u prilici da svoj kreativni video predstavi institucijama u srcu Evropske unije.

Evropska unija kroz projekat Generation Change želi uključiti studente dodiplomskih studija u cijeloj zemlji (uključujući svih osam javnih univerziteta u BiH) u tematske diskusije, video produkciju te kreiranje digitalnih kampanja o pitanjima važnim za mlade u zemlji, ali i za napredak BiH ka EU.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas