NEZAVISNOST NA BIH NAČIN: Smiju li mediji, revizori i inspektori biti dio političke raspodjele?

Kada mediji i uredi za reviziju postanu politički plijen, jasno je da od nezavisnosti nije ostalo više ništa. Naši sagovornici ne vide ništa sporno u činjenici da je Ured za reviziju institucija Federacije BiH raspoređen kao dio političkog dogovora stranaka većine.
Branka Mrkić

Kada mediji i uredi za reviziju postanu politički plijen, i to se javno prizna, jasno je da od nezavisnosti nije ostalo više ništa. I to ne toliko što su mediji koji su raspoređeni političkim strankama važili kao bastion nezavisnosti, više kao ideja da je u BiH sve stvar političke trgovine.

Naši sagovornici sa kojima smo razgovarali ne vide ništa sporno u činjenici da je Ured za reviziju institucija Federacije BiH raspoređen kao dio političkog dogovora stranaka većine. Pripao je Našoj stranci, što je svojevrstan presedan jer do sada, barem javno, nije bila pod okriljem bilo koje poliitčke opcije. Uglavnom se pozivaju na procedure imenovanja generalnog revizora i zamjenika, smatrajući da to što se oni imenuju u proceduri u Parlamentu može osigurati njegovu nezavisnost. Ali, baš kako kaže Izen Hajdarević (NiP), član parlamentarne komisije za reviziju iz Doma naroda i tu ipak “sjede političari”:

– Ne vidim suštinsku razliku između predlaganja direktora Uprave za inspekcijske poslove i glavnog revizora – neko mora predložiti i odabrati od kandidata koji su konkurisali jedno ime, naravno da to rade konkursne komisije ali i u njima, konkretno u komisiji za izbor glavnog revizora, sjede parlamentarci – političari – kaže Hajdarević za Žurnal.

Upravo je NiP-u iz kojeg dolazi Hajdarević “pripala” Federalna uprava za inspekcijske poslove, o kojoj je Žurnal u prethodnih nekoliko godina napisao brojne tekstove zbog kojih nas je FUZIP i tužio, ali je tužba odbijena. Ipak, zorno može posvjedočiti kako se vode institucije kada su posrijedi politička imenovanja:

– Ne znam zašto sad uopće pričamo o ovoj temi, zašto to nismo radili prethodnih godina – rukovodeće pozicije su uvijek politički popunjavane samo što su to SDA i njeni partneri radili tiho, tajno i bez medijske pažnje – pita se Hajdarević.

“Raspoređeni” su tako i Federalna televizija (SDP) i FENA (NiP), inspekcije i pravobranilaštva.

Izen Hajdarević

Hajdarević ipak napominje da je jasno da Ured mora biti apolitičan:

– S obzirom da rukovodstvo Ureda bira većinom glasova Parlament – to će ocjenu kvaliteta prijavljenih kandidata i pravo izbora imati aktuelna većina. Raspodjela pozicija između stranaka većine, nikako neće i ne smije derogirati zakone i zakonska rješenja ali može i znači legitimno pravo jedne strane da po ocjeni, naravno prvenstveno kvaliteta i stručnosti, predloži rokovodstvo svake institucije pa i ove. Siguran sam da će sve stranke prilikom popunjavanja pozicija koje su im raspodjelom pripale, voditi računa o kvalitetu predloženih kadrova.

Teško će biti ispoštovati ove navode a da budu u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, koji precizira da su zaposleni nepristrasni, te da ne smiju biti u sukobu interesa, jer o načinima na koje se imenuju kadrovi u institucijama svjedočimo već decenijama.

Iz Naše stranke za Žurnal tvrde kako nemaju namjeru vršiti uticaj na Ured, te da i ostale instucije, poput inspekcija, pravobranilaštava… moraju biti oslobođene političkog pritiska:

– Ured za reviziju institucija u FBiH mora biti nezavisan. Postoji jasno propisana procedura imenovanja generalnog revizora i njegovog zamjenika. Generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, a prema rang-listi kandidata koju priprema Komisija za izbor. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Komisiju za izbor od šest članova iz oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih dva člana moraju biti iz reda opozicionih stranaka. Komisija utvrđuje ispunjavaju li svi kandidati uvjete konkursa, ocjenjuje kandidate koji ispunjavaju uvjete konkursa i utvrđuje rang-listu kandidata i dostavlja predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. I to će tako biti – kažu u Našoj stranci.

Sa ovim stavom slaže se i predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirjana Marinković-Lepić, inače članica Naše stranke.

Ali, u Uredu za reviziju smatraju da je davanjem ureda u “nadležnost” bilo koje stranke zanemaren Zakon o reviziji i principi Međunarodnog okvira profesionalnih objava koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija. U saopštenju Ureda navode da Ured za reviziju ne smije biti dio dogovora među političkim strankama:

– Ovakva postupanja, poput “dodjele Ureda političkoj stranci”, u samo jednom momentu narušavaju sve što je ova institucija postigla i dovode u direktno pitanje povjerenje građana u naš profesionalizam i objektivnost budućeg rada – navode.

U Parlamentarnu komisiju za reviziju do sada su imenovani članovi iz Doma naroda – kadrovi HDZ-a (tri člana), SDP-a (dva člana), i po jedan iz SDA i NiP-a. Bit će imenovani i kadrovi iz Predstavničkog doma. Kako podsjećaju iz Ureda za reviziju, u Zakonu o reviziji institucija u FBiH jasno je navedeno da je Ured nezavistan, i da ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije.

Upozoravaju da je ovaj korak zapravo korak unazad u jačanju nezavisnih institucija i rušenje jednog od stubova demokratije:

– Svi koji rade na tome, a i oni koji pasivno stoje po strani, podržavaju rušenje nezavisnih institucija – navode. Pozivamo Parlament FBiH kao najviše zakonodavno tijelo i Međunarodnu zajednicu da aktivno djeluju kako Ured za reviziju ne bi pao pod politički uticaj i kako bi nastavio profesionalno i objektivno  raditi u skladu sa zakonom i međunarodnim revizijskim standardima. 

Kada iz Ureda za reviziju pozivaju Parlament FBiH kao najviše zakonodavno tijelo da aktivno djeluju kako Ured ne bi pao pod politički utjecaj, zapravo se obraćaju ljudima koji su i došli na ideju da Ured postane dio političke trgovine.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas