NOVALIĆ U ROKU OD 3 DANA MORA U ZATVOR: Evo kako je Sud BiH obrazložio odbijenicu

Sud BiH otpremio je danas Rješenje Suda BiH, v.d. predsjednice Suda Minke Kreho, osuđenom Fadilu Novaliću kojim se odbija njegova molba za odgađanje izvršenja kazne zatvora.

Uz odbijenicu, Novaliću je upućen i dopis kojim se obavještava da je dužan u roku od tri dana od dana zaprimanja rješenja i tog dopisa da se javi u Zavod u Vojkovići radi izdržavanje kazne zatvora od četiri godine.

Raport je ranije otkrio da je Novalić tražio odgodu zbog navodnog posla kojeg je sklopio sa kompanijom Wagner Automotiv iz Gradačca. Podsjetimo, suvlasnik ove kompanije je njegov prijatelj i kolega iz stranke Nurudin Peštalić. Novalić je s njgovom kompanijom napravio ugovor o djelu kako bi radio na smanjenju emisije CO2. Novaliću je za taj posao navodno trebalo 6 mjeseci.

Sud je međutim utvrdio da je Novalić potpisao ugovor nakon što je već znao prvostepenu presudu kojom je također osuđen na zatvorsku kaznu.

Zbog toga Sud BiH smatra da je Novalić bio svjestan neizvjesnosti ishoda žalbenog postupka te da je s oprezom trebao pristupiti mogućim poslovima s kojima bi mogao sam sebe dovesti u nepovoljan položaj.

“S tim u vezi Sud je, odlučujući o molbi za odgađanje, utvrdio da je osuđeni Novalić kao izvršilac posla dana 26. 12. 2023. godine, zaključio Ugovor o djelu sa pravnim licem Wagner Automotiv d.o.o. Gradačac, kao naručiocem. Članom 1navedenog Ugovora je propisano da ugovorne strane regulišu prava i obaveze
po osnovu angažovanja izvršioca za potrebe naručioca, radi pružanja usluga izrade stručne analize potrebnih koraka o smanjenju CO2 emisije u preduzeću naručioca usluga, a u skladu sa zahtjevima kupaca od naručioca i to na bazi važećih EU direktiva o smanjenju CO2, dok je detaljni projektni zadatak
dostavljen uz podnesenu žalbu. Rok za izradu stručne analize je, prema članu 1. Ugovora, 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, odnosno do 30.06.2024. godine.

Sud je, u pobijanom rješenju, ove nesporne činjenice doveo u vezu sa činjenicom da je protiv Fadila Novalića u to vrijeme bila donesena prvostepena presuda kojom mu je izrečena kazna zatvora od 4 godine, te da je on: svjestan neizvjesnosti ishoda žalbenog postupka, trebao postupati sa posebnih oprezom prilkom zaključenja predmetnog ugovora, dana 26.12.2023. godine, dovodeći sebe svjesno u nepovoljan ugovorni položaj…”, naveli su.

Zanimljivo je da je Sud naveo da je Novaliću prilikom prvog odbijanja žalbe nije povrijeđeno pravo presumpcije nevinosti.

“Jer je ugovor zaključen u vrijeme dok još uvijek nije bila utvrđena krivnja tada optuženog Fadila Novalića, pravosnažnom sudskom presudom, koji nije imao izrečene bilo kakve zabrane u pogledu obavljanja svojih profesionalnih poslova”, navodi se.

“Međutim, osuđeni je ipak trebao biti svjestan svoje procesne situacije u kojoj se u tom momentu nalazio, u iščekivanju drugostepene presude, ali i pored toga zakļjučuje ugovor sa rokom izvršenja na duži vremenski period (6 mjeseci), isključivši mogućnost da možda neće moći ispuniti svoje ugovorne obaveze u postavljenom roku, suočen da može doči u situaciju plaćanja ugovorne kazne”, istakli su.

Pored toga, pobijen je i drugi razlog koji je Novalić naveo u molbi i to onaj da čeka odluku Predsjedništva BiH o pomilovanju.

“Nakon analize relevantnih zakonskih odredbi, te raspoloživih činjenica i dokaza iz spisa, u postupku odlučivanja o žalbi osudenog Fadila Novalića, utvrđeno je da žalbeni navodi osuđenog ne dovode u pitanje pravilnost zaključaka iz pobijanog rješenja o osnovanosti njegove molbe, te da odgadanje izvršenja kazne zatvora, u konkretnom slučaju, nije opravdano”, navodi se u rješenju Suda BiH.

Odbijeni su mu i drugi razlozi, kao što je onaj da sudija Braco Stupar nije mogao donijeti odluku o prvom odbinanju njegove žalbe.

“Prvi razlog se odnosi na navode o tome da je pobijano rješenje trebalo donijeti Krivično odjeljenje Suda BiH, a ne sudija Braco Stupar, koji se, kako je navedeno, morao izuzeti od odlučivanja po molbi. Pravilni su navodi iz žalbe da je članom 146. stav 5. ZIKS propisano da o molbi za odgađanje izvršenja kazne zatvora odlučuje Krivično odjeljenje Suda. Međutim, Krivično odjeljenje Suda BiH kao takvo, prema Zakonu o Sudu Bosne i Hercegovine, u organizaciji Suda, predstavlja jedno od sudskih odjeljenja, a čine ga sudije koje postupaju u predmetima iz krivične nadležnosti Suda BiH, među kojima je i sudija Braco Stupar”, naveli su iz Suda BiH.

Dalje se navodi kako nije tačan ni navod iz Novalićeve žalbe da je bilo određenih proceduralnih greški ili da je Stupar trebao tražiti izuzeće

“Presuda Suda Bosne i Hercegovine od 05.04.2023. godine je postala pravosnažna i bezpredmetno je vraćati se na pitanja na koja je odbrana imala pravo ukazivati u toku postupka, a u skladu sa relevantnim odredbama ZKP BIH.

Dalje, odbijen je i razlog po kojem nije jasno zašto je Stupar prvobitno odbio njegovu molbu.

“Naime, pobijano rješenje na strani 3. sadrži razloge i okolnosti koje su, u konkretnom slučaju, cijenjene, a na osnovu kojih je Sud izveo zaključak o tome zašto odgađanje izvršenja kazne zatvora osudenom Fadilu Novaliću nije opravdano i gdje su navedeni konkrektni argumenti zašto se molbi ne može udovoljiti”, ističe se u rješenju Suda BiH.

Izvor: raport.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas