Od Elektrokrajine novi ugovor za “A media”, kćerku firmu Alternativne televizije

Nije prošlo ni mjesec dana, još se takoreći ni mastilo nije osušilo na ugovoru o poslu čija vrijednost može ići i do maksimalnih 50.000 KM sa Elektro-Hercegovinom, a “A media” iz Banjaluke je nedavnp dobila novi posao sa Elektrokrajinom a čija vrijednost može ići i do 40.000 KM bez PDV-a, navodi portal Gerila.info.

Navedena firma, inače kćerka firma banjalučke Alternativne televizije i nalazi se na istoj adresi u istoj zgradi, dobila je ugovor u vrijednosti 39920 KM bez PDV-a 15.avgusta, kada je ugovor i potpisan.

Podsjećamo, Elektrokrajina, kao i Elektro-Hercegovina, je jedno od zavisnih preduzeća koje čine Elektroprivredu RS, čime je nastavljana praksa “upumpavanja” novca iz elektro sektora u medije bliske vladajućim strukturama u Srpskoj.

Opis usluga ovog javnog poziva je “medijsko praćenje poslovnih aktivnosti Preduzeća putem TV stanica” a odnosi se na period od godinu dana počev od 15.8.2023. godine.

Javni poziv je objavljen na sajtu javnih nabavki BiH 20.jula a otvaranje ponuda je izvršeno 4.avgusta.

Da je “A media” dobila posao na javnom pozivu za nabavku sluge „Medijsko praćenje poslovnih aktivnosti Preduzeća putem TV stanica“ potvrdili su nam i iz “Elektrokrajine” koji su i objasnili koliko, zapravo, novca na kraju dobija “A medija”.

“Nakon provedenog javnog postupka, Uprava Preduzeća je, na prijedlog Komisije za javnu nabavku, 08.08.2023. godine donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača – „A Medija“ d.o.o. Banja Luka, čija cijena ponude iznosi 7.070 KM bez PDV-a. Kao što se i navodi u obrazloženju Odluke, predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma sa dobavljačem na iznos planiranih sredstva u iznosu do 40.000 KM bez PDV“, navodi se u odgovoru za portal GERILA, što znači da Elektrokrajina “A mediji” na kraju može da isplati i maksimalan iznos ali i da taj iznos bude manji od 40.000 KM.

Dalje navode da je izabrani dobavljač u predmetnoj nabavci “ponudio pojedinačnu cijenu za više traženih usluga po jedinici mjere koja zbirno iznosi 7.070 KM, dok okvirni sporazum predviđa narudžbu količina po potrebi naručioca do maksimalnog iznosa planiranih sredstava odnosno 40.000 KM bez uračunatog PDV-a.

“Dakle, Elektrokrajina okvirnim sporazumom zadržava pravo djelimične ili potpune realizacije nabavke do iznosa planiranih sredstava”, dodaju za naš portal iz Elektrokrajine.

Zanimljivo je da “A media” nema dozvolu za TV emitovanje, ali je Elektrokrajina u tenderskoj dokumentaciji navela da na Javni poziv mogu aplicirati i firme koje nemaju TV licencu ukoliko imaju potpisane ugovore sa TV stanicama. Neobično je, u najmanjoj mjeri rečeno, unaprijed potpisati ugovor sa nekom TV stanicom a prije potpisivanja ugovora za posao koji treba da se realizuje na toj televiziji.

Damjan Ožegović, viši istraživač Transparency international BiH, za Gerilu kaže da je evidentno da sva zavisna preduzeća Elektroprivrede Srpske u posljednje vrijeme troše sve veće količine novca na medijsko predstavljanje.

“Međutim, da nije riječ o preduzećima koja na tržištu nemaju konkurenciju, a pogotovo distributivna preduzeća, to možda ne bi bilo sporno. Upravo zato postoji bojazan da se na ovaj način izvlači javni novac, jer smisao javnih nabavki je da se konkurencijom obaraju procijenjene vrijednosti i da se za najmanje novca dobiju najkvalitetnije robe, radovi ili usluge, dok je kod nabavki medijskog predstavljanja najčešće podnesena po jedna ponuda, što ostavlja dosta prostora za sumnju. Na ovaj način nisu zadovoljeni ni opšti principi zakona o najefikasnijem korištenju javnih sredstava, budući da su ponude najčešće jednake procijenjenim vrijednostima, ili su neznatno niže”, ističe Ožegović.

Kao odgovorno lice “A media” na Akta ba navodi se Drahmi Miskin, dugogodišnji radnik Alternativne televizije.  Osnivač “A media” je Alternativna televizija a u okviru “A media” posluje i tabloid “Faktor magazin”.

Ta kompanija je u 2022. godini imala prihod od 291 666 maraka. U istom periodu imala je jednog zaposlenog.

Izvor: GERILA.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas