PODACI SU PORAŽAVAJUĆI: U paklu prostitucije u RS i maloljetni muškarci

Foto: VINAI DITHAJOHN./EPA

Da u pakao prostitucije ulazi sve više mladih ljudi pokazuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku, prema kojem je najstarijem zanatu prošle godine u Srpskoj bilo sklono 17 maloljetnika, od kojih je čak 15 muškaraca.

Kako je navedeno u zavodovom biltenu “Socijalna zaštita”, sklonih prostituciji lani je bilo 26 osoba, što je za deset više u odnosu na godinu ranije. Najviše osoba sklono najstarijem zanatu bilo je uzrasta od 15 do 16 godina i to njih 17.

Stručnjaci kažu da je svaki broj, koji ukazuje da su djeca u prostituciji, poražavajući i da to samo potvrđuje u kojoj su mjeri oni zanemareni od strane društva.

Psiholog Aleksandar Milić istakao je da je prostitucija vezana za određene ugođaje u nekom uzrastu te da djeca u pubertetu najčešće pokazuju nagone i počinju sa eksponiranjem tih potreba.

– Sa djecom se danas uopšte ne radi kada je riječ o zdravoj reproduktivnosti. Nema spremnosti da se realizuju programi i teme u okviru zdravog odrastanja i reproduktivnog zdravlja – kazao je Milić.

Dodao je da to područje nije pokriveno ni u školi gdje su neophodni programi zdravog odrastanja djece koji podrazumijevaju i ishranu, kretanje, aktivitete, etičke norme i vrijednosti koje su zanemarene u njihovom vaspitanju.

– U okviru zdravog odrastanja djeci su potrebne radionice u manjim grupama, gdje će se, pored stručnih kadrova u školi, uključiti ljekari i druge osobe, jer prostitucija sa sobom ne nosi samo taj čin deformacije nego narušavanje zdravlja, zarazne bolesti i stila življenja, odnosno odvajanje od normalnog načina života – rekao je Milić i naglasio da su u glavama djece tog uzrasta površne predstave.

Nagone, koji su u tom periodu prirodni, ističe Milić, treba kanalisati putem radionica i to u što ranijem uzrastu, jer to roditelj ne može sam bez pomoći stručnih službi.

Sociolog Ivan Šijaković kazao je da, pored potrebe za novcem, mnogi mladi u prostituciju se upuštaju zbog izazova i dokazivanja u društvu, posebno kad su u pitanju muškarci.

– To je taj period kad oni žele da se dokažu i uključe među odrasle prije nego što je to prirodni slijed. S druge strane, danas se nameću razni izazovi, između ostalog, i kada se djeca, uslovno rečeno, takmiče u pokazivanju šta sve mogu. Jednostavno, svakakvom izazovu žele da odgovore – rekao je Šijaković.

Dodao je da je to period najvećeg stepena naivnosti ako se izuzmu skroz mala djeca, jer se mladim ljudima, u jednu ruku, tad sve čini dostupno i bez opasnosti.

– Zato je edukacija i priča stručnih službi i roditelja sa mladima na temu opasnosti koje vrebaju na tom polju najbolje rješenje – kazao je Šijaković, dodajući da danas samo rijetki sa djecom pričaju na tu temu, piše Glas Srpske.

MUP RS

Prema podacima MUP RS, za sedam mjeseci ove godine na području Banjaluke evidentirano je jedno krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju, koje je počinila žena iz Sarajeva na štetu maloljetne osobe.

Tokom prošle godine u Srpskoj su evidentirana dva krivična djela navođenje na prostituciju i to po jedno u Banjaluci i Prnjavoru, gdje su u pitanju punoljetne osobe. Iste godine je evidentirano i jedno krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju i to na području Prijedora.

– Za krivično djelo navođenje na prostituciju, u zavisnosti od načina izvršenja, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina. Za krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju, takođe, u zavisnosti od načina izvršenja, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od šest mjeseci do deset godina.

Izvor: srpskainfo.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas