POSLJEDICE BUDŽETSKOG DEFICITA: Djeca, trudnice i porodilje ostaju bez zdravstvenog osiguranja u RS

Foto: Fond zdravstvenog osiguranja RS/arhiv zurnal.info

Zaposlene trudnice i porodilje čiji poslodavci ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje sve troškove, preglede i ležanje u bolnici će morati da izmiruju iz vlastitog džepa. Apsurd je da pacijente liječe ljekari i medicinsko osoblje koji ni sami nisu zdravstveno osigurani. Prema podacima iz marta ove godine sedam javnih bolnica dugovalo je 215,7 miliona KM za zdravstveno osiguranje
piše: Liljana Kovačević

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) od 1. avgusta finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane koji su na jedan od zakonom predviđenih osnova prijavljeni na osiguranje i za koje se redovno uplaćuju doprinosi – bez izuzetka.

Izuzetak nisu ni zaposlene trudnice ni porodilje, čiji poslodavci ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, pa će sve troškove, preglede i ležanje u bolnici, morati da izmiruju iz vlastitog džepa.

„Kada je riječ o trudnicama koje su zaposlene, njih na zdravstveno osiguranje prijavljuje poslodavac koji je dužan da za njih uplaćuje doprinose, kao i za svakog drugog radnika kojeg prijavi na osiguranje. Ukoliko trudnica nije zaposlena, a partner jeste ( bračni ili vanbračni), na zdravstveno osiguranje se može prijaviti preko partnera za koga se, takođe, moraju uplaćivati doprinosi“, odgovoreno je Žurnalu iz FZO RS.

Samo ako ne postoji nijedna od ovih mogućnosti, dakle ako nije zaposlena ili osigurana preko svog partnera, tada se trudnica na zdravstveno osiguranje može prijaviti po osnovu svog stanja, trudnoće, i tada se njena zdravstvena zaštita finansira iz budžeta RS. Isto važi i za porodilje, kao i za žene u procesu planiranja porodice.

“Tada se na zdravstveno osiguranje prijavljuju u Fondu i sa sobom nose nalaz nadležnog ljekara. Dakle, po osnovu trudnoće – trudnica ne može da se prijavi sve dok je zaposlena ili ima osnov osiguranja preko zaposlenog supruga, bez obzira na to da li se doprinosi plaćaju ili ne“, naglašeno je iz FZO RS.

Nema sumnje, Republika Srpska, kao i sve njene javne institucije i ustanove imaju problema sa nedostatkom novca. Budžetski deficit u RS je godinama konstanta, a da bi se obezbijedila isplata penzija i plata budžetskim korisnicima i tako kupio socijalni mir, Vlada RS se iz mjeseca u mjesec iznova zadužuje na domaćem i međunarodnom tržištu po enormno visokim kamatnim stopama. Ipak, ni to ne može pokrpiti ogromne finansijske rupe u javnom sektoru.

FZO RS je jedna od entitetskih institucija koja takođe bilježi ogromne gubitke, zbog čega je i donesena odluka da od 1. avgusta finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane za koje su uplaćeni doprinosi, bez izuzetka. Kršenje zakona dolazi na naplatu, ali ne onima koji su za to odgovorni, već običnim građanima.

NEMA PANDEMIJE, NEMA OSIGURANJA

Odluka Vlade RS, prema kojoj su svi građani imali zdravstveno osiguranje, bez obzira na uplatu doprinosa, istekao je 31. jula, do kada je trajala vanredna situacija proglašena zbog pandemije Covid-19. Za oko tri godine trajanja vanredne situacije, kako je saopšteno Žurnalu iz FZO RS, finansirana je zdravstvene zaštita za sve građane, i osigurane i neosigurane, a sve to je koštalo oko 150 miliona KM.

Nakon što je Vlada RS, sredinom maja ove godine, donijela odluku o ukidanju vanredne situacije i pozvala poslodavce da do kraja jula izmire doprinose za zdravstveno osiguranje, naveli su iz FZO RS, do 30. juna su doprinosi plaćeni za 2.230 radnika, od njih ukupno 253.25 prijavljenih na zdravstveno osiguranje. Do kraja juna, međutim, za oko 46.000 radnika nisu bili uplaćeni doprinosi. Oni sada sami moraju da finansiraju bilo koji vid zdravstvene zaštite, što je već veliki problem s obzirom na cijene ljekarskih pregleda, intervencija, bolničkog liječenja… FZO RS nema preciznih podataka koliko je poslodavaca tokom jula izmirilo svoje obaveze po osnovu doprinosa za zdravstvenu zaštitu.

Od 2020. godine besplatno zdravstveno osiguranje nemaju ni nezaposlene osobe, koje su bile prijavljene na Biro za zapošljavanje. Te osobe mogu se osigurati po drugim osnovama, na primjer, po osnovu godina života (djeca), teških malignih i rijetkih oboljenja, trudnoće ili po osnovu nedostatka bilo kakve vrste prihoda. Od ukidanja vanredne situacije oko 2.800 građana, koji spadaju u ovu kategoriju, regulisalo je svoj status osiguranja, navedeno je iz FZO RS. Uglavnom je riječ o djeci i osobama bez ikakvih prihoda, ali je još njih nešto oko deset hiljada koji to nisu učinili.

Uz onih 46.000 radnika za koje poslodavci nisu uplatili doprinose, tako se brojka stanovnika ovog entiteta koji nemaju zdravstveno osiguranje zvanično popela na oko 56.000 hiljada.

ZDRAVSTVENE USTANOVE NAJVEĆI DUŽNICI

Paradoks je što je među onima iz javnog sektora koji ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje najviše zdravstvenih ustanova. Apsurd je da pacijente liječe ljekari i medicinsko osoblje koje ni samo nije zdravstveno osigurano.

Prema podacima Poreske uprave RS iz marta ove godine, sedam javnih bolnica, po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje,  dugovalo je 215,7 miliona KM. Dužnik broj jedan je Univerzitetski klinički centar RS – 50,3 miliona KM, Bolnica Istočno Sarajevo dugovala je 43,8 miliona KM, Bolnica Doboj 29,3 miliona KM i Univerzitetska bolnica Foča 16,4 miliona KM.

Da bi ublažila problem, Vlada RS je donijela zaključak prema kojem zdravstvene ustanove mogu da pokrenu postupak kod Ministarstva finansija i Poreske uprave RS za odgađanje plaćanje poreskog duga, jednokratno na period od 12 mjeseci. Kada dobiju rješenje o odgodi plaćanja poreskog duga, potrebno je da ga dostave u nadležnoj poslovnici FZO RS, nakon čega će radnici tih zdravstvenih ustanova imati pravo na zdravstveno osiguranje i nakon 31. jula.

Plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje je zakonska obaveza, a neplaćanje tih dopinosa je krivično djelo.

„U RS već godnama postoji zakonsko rješenje da je neuplaćivanje pet i više doprinosa krivično djelo. Ja ne znam nijedan slučaj da je neko iz javnog sektora optužen, a kamoli presuđen po izvršenju ovog krivičnog djela“, rekao je za Žurnal Prof dr sci med Slobodan Stanić, nekadašnji ministar zdravlja RS i odličan poznavalac stanja u zdravstvu ovog entiteta.

Slobodan Stanić (foto bn tv)

On pojašnjava da su stvari zakonski vrlo jasno i precizno definisane, pa samim tim i odgovornost onih koji ne sprovode zakone onako kako su usvojeni.

„Na prijedlog direktora upravni odbori javnih preduzeca i ustanova donose plan, a u planu ključno mjesto zauzima bruto plata, dakle sa doprinosima. Dalje, što je još važnije, po završetku godine Vlada RS usvaja izvještaje o poslovanju. Dakle, ako je plan realan, porezi i doprinosi moraju biti isplaćeni, ako nisu to je krivično djelo. Ako plan nije realan, onda ne usvoje izvještaj i ide smjena direktora i upravnog odbora“, naglašava Stanić.

Pošto Vlada RS, kao i tužilaštva nisu nikog procesuirali, a Vlada nije smijenila ni direktore ni upravne odbore zbog neuplaćenih doprinosa, dodaje on, onda sav teret pada na Vladu RS i ona treba da izmiri te obaveze za javne ustanove i preduzeća. Prema Stanićevim riječima, kada je u pitanju privatni sektor, postoje jasni mehanizmi za naplatu – od blokade računa, inspekcijske intervencije, neizdavanja potvrde o neizmirenim obavezama za potrebe učestvovanja na tenderima i za druge potrebe.

Nadležni organi RS problem neuplaćivanja doprinosa za zdravstveno godinama su gurali pod tepih, vodeći računa samo o čuvanju socijalnog mira, dok stanje nije eskaliralo do mjere da je u pitanje doveden kompletan zdravstveni sistem, koji je već urušen do mjere da mu prijeti potpuni krah.

„Gotovo jedini izvor prihoda Fonda su doprinosi, a preko osamdeset posto prihoda čine upravo doprinosi od kategorije zaposlenih. Ukoliko se ti doprinosi ne uplaćuju, Fond ne samo da nije u mogućnosti da proširuje prava osiguranika kako bi dodatno unapređivali zdravstvenu zaštitu, već se u pitanje dovodi i očuvanje postojećih prava“, naveli su iz FZO RS za Žurnal.

Posebna priča su razni sumnjivi poslovi i tenderi samog FZO RS, koji su tu ustanovu dodatno gurnuli u finansijsku dubiozu. Neprimjenjivanje zakonskih rješenja, njihovo kršenje i izostanak bilo kakvih sankcija za one koji to čine u ovom slučaju doveli su do katastrofalne situacije da, prema zvaničnim podacima, trenutno oko 56 hiljada stanovnika Republike Srpske nema zdravstvenog osiguranja. Među njima su i trudnice i porodilje, čiji poslodavci nisu uplatili doprinose, čak i djeca čijim se zaposlenim roditeljima ne uplaćuju doprinosi.

Ukratko, situacija nepromijenjena u odnosu na prethodne godine.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas