POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV MEHANOVIĆA: Optužen u Tuzlanskom kantonu, premješten u Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Foto: Žurnal - Optuženi Amel Mehanović sa direktorom FUZIP-a Anisom Ajdinovićem

Ranije smo pisali kako je Mehanović na poziciji direktora kantonalne inspekcije počinio brojne zloupotrebe, ali to nije spriječilo direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića da ga zaposli u Upravi
Branka Mrkić

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Amela Mehanovića, bivšeg direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, a sada uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove u Tuzli.
Ranije smo pisali kako je Mehanović na poziciji direktora kantonalne inspekcije počinio brojne zloupotrebe, ali to nije spriječilo direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića da ga zaposli u Upravi. Osim toga, Mehanović je tužio Žurnal, tvrdeći da se protiv njega ne vodi nikakva istraga.

Ali optužnica je jasna: Mehanović je u period od februara 2018. do aprila 2020. godine,  na mjestu direktora kantonalne inspekcije, protuzakonito vršio premještanje državnih službenika – inspektora na viša radna mjesta.

PROTUZAKONITA PREMJEŠTANJA

Tako je S.A., zaposlenu u Odjeljenju za IT, stručne i zajedničke poslove premjestio na radno mjesto pomoćnice direktora za IT, a da pritom nije proveo zakonom obavezne procedure.
Č.V. je radila kao kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu I sport u Inspektoratu, odakle je premještena na poziciju glavne kantonalne inspektorice za obrazovanje protivno zakonskim odredbama.
M.Z. je po istom principu, bez poštivanja zakonskih procedura, sa pozicije kantonalne inspektorice za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove premjestio na radno mjesto glavne kantonalne inspektorice  u ovom inspektoratu.
U sva tri slučaja omogućio je imovinsku korist za navedene uposlenike u vidu povećanja plate za iznos od najmanje 300 KM mjesečno.
Optužnica ga tereti da je kao službena osoba iskoristio svoj položaj i pribavio drugome korist.

Osim toga, u periodu od 5. do 7. oktobra 2016. koristio je službena vozila u svrhe koje nisu imale veze sa njegovim položajem.

SLUŽBENO KUĆI

Na poziv jedne austrijske firme, Mehanović je službenim vozilom otputovao u Čelić, za što su mu bili plaćeni troškovi smještaja i ishrane, te dnevnice. Iako Čelić zvuči kao prilično neatraktivna destinacija za zloupotrebu položaja, u ovom kontekstu važno je da je Mehanović porijeklom iz Čelića. Time je Mehanović počinio produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz Krivičnog zakona FBiH.

Također, Mehanović je Tužilaštvu prijavljen i nakon što je postao uposlenik Federalne uprave za inspekcijske poslove. U oktobru 2022. godine Tužilaštvo je primilo anonimnu prijavu protiv njega, na osnovu koje je otvoren predmet.

Ranije smo pisali da je Mehanović sa još nekoliko službenika KUIP-a okarakterisan kao dio udružene grupe od 2015. godine. Na čelu grupe bili su Mehanović i Anela Hatunić, tada glavna inspektorica za promet roba, usluga i saobraćaja. Protiv Anele Hatunić je ranije podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas