PRVA POBJEDA MJEŠTANA LIVNA: Poništena suglasnost za koncesiju koja ugrožava izvorišta pitke vode, investitor se žali

Foto: Zaštitimo izvore Mandeka

Gradsko vijeće u Livnu poništilo je zaključak iz 2010. godine o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju i istraživanje vode na lokaciji Poljane u Livnu. Podsjetimo, radi se o koncesiji danoj gospodarskom društvu Dže-Co za eksploataciju podzemne vode na spomenutoj lokaciji.

mandek

U zaključku, koji je Žurnal dobio na uvid, stoji da je uvjet za eksploataciju „provođenje javne rasprave i pribavljanje prethodne vodne suglasnosti“.

Mještani nekoliko livanjskih sela u podnožju Tušnice šest godina su se borili da dokažu da nije provedena valjana javna rasprava i da investitor ne posjeduje važeće vodne akte i ostalu dokumentaciju koja je, kako se vidi iz zaključka, bila uvjet da Općinsko vijeće 2010. da suglasnost na koncesiju.

U skladu s tim mještani su prikupili dokumente od nadležnih županijskih i federalnih institucija kojima se sve navedeno i dokazuje.

Žurnal je o ovome ranije pisao. U analizi objavljenoj u studenom prošle godine „Zbog koncesija strahuju od gubitka vode“ upozoravali smo na nepravilnosti još od prvog sklopljenog ugovora, pa sve do toga da je firma Dže-Co d.o.o. Livno nakon godina mirovanja u studenom 2018. podnijela zahtjev za prijenos koncesije na firmu Lara-Natural d.o.o. Livno.

Iz neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ na svojoj službenoj Facebook stranici priopćili su da je „ovo prva institucionalna pobjeda mještana na putu da trajno zaštite svoje izvore“, te da će ovaj proces dovesti do kraja.

Sljedeći korak je na Ministarstvu gospodarstva koje bi trebalo raskinuti koncesijski ugovor sa firmom Lara-natural d.o.o. Livno na kojoj je trenutno ova koncesija.

„Raskidanje ugovora je jedina opcija, sve ostalo je nezakonito“, reći će izvori Žurnala. Međutim, iz dosadašnje prakse jasno je da je vlast u Livnu radila itekako nezakonito kada je u pitanju ova koncesija.

Iz Ministarstva gospodarstva su ranije ignorirali sve upite Žurnala.

Bez koncesijskih naknada

Podsjetimo i na izvještaj radnog tijela Vlade Županije HBŽ iz 2021. kojim je, također, utvrđen niz nepravilnosti u cijelom procesu koji je prethodio izdavanju prve koncesije, ali i onome što je uslijedilo nakon toga. U tom izvještaju, između ostalog, naglašeno je da ugovor o koncesiji za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji Poljane ne sadrži sve propisane elemente Zakona o koncesijama. Tako, na primjer ne sadrži odredbe o prijenosu koncesije ili o uvjetima o produženju roka koncesije. S obzirom na to stav radnog tijela je da se prijenos koncesije nije mogao ni izvršiti.

Ministarstvo gospodarstva i firma “Lara-Natural” sklopili su aneks ugovora o koncesiji 20. svibnja 2019. U kolovozu iste godine ova firma je podnijela zahtjev za odobrenje detaljnih istraživanja koje im i odobravaju. Grad Livno izdaje lokacijsku dozvolu za dodatna istraživanja 10. studenog 2020., a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva to i odobrava.

Zastitimo izvore mandeka

Ono što je ključno, a što nadležni također ignoriraju, jeste da je radno tijelo u svom izvještaju naglasilo i to da je „provjerom financijskog stanja utvrđeno da nikada nije uplaćena koncesijska naknada u proračun HBŽ iako je (prvi, op.a.a) ugovor o koncesiji sklopljen 1. listopada 2012.“.

Kaznene prijave

Podsjetimo da su Županijskom tužiteljstvu u Livnu upućene i kaznene prijave protiv svih osoba koje su na bilo koji način bile uključene u dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine u industrijske svrhe firmi Lara natural.

Prijavu je uputila Građanska inicijativa „Zaštitimo izvore Mandeka Livno“, a obuhvaćeni su bivši ministri gospodarstva Dijana Puzigaća i Miloš Bauk, te službenik istog ministarstva Mate Šiško, Josip Sužanj i još nekoliko nepoznatih osoba, a zbog sumnje u zloupotrebu položaja.

Krajem siječnja iz Tužiteljstva su za Žurnal odgovorili da je ovaj predmet u fazi provjere navoda iz prijave, ali da detalje ne mogu otkrivati kako ne bi ugrozili sami cilj istražnih radnji.

Na poništenje koncesije reagirao je i Branko Džeko, vlasnik tvrtke Dže-Co.

Džekin demant

“Povodom odluke donesene na sjednici Gradskog vijeća Livno dana 28.02.2024.g. kojom se stavlja van snage zaključak Općinskog vijeća Livno od dana 03.11.2010.g. kao osnivač društva DžE-CO d.o.o. ističem sljedeće:

“Prije ishođenja koncesije za eksploataciju podzemne vode sam u skladu sa Zakonom o koncesijama se obratio Općinskom vijeću Livno radi davanja suglasnosti na koncesiju radi eksploatacije podzemne vode i definiranja lokaliteta koji će uz tu suglasnost biti budući koncesijski prostor. Nakon ishođenja te suglasnosti donošenje Zaključka Općinskog vijeća od 03.11.2010.g. je ishođenja i prethodna vodna suglasnost te je od strane ministarstva gospodarstva održana i javna rasprava”, piše Džeko.

Zastitimo izvore mandeka

“Dakle, sva zakonom propisana procedura je provedena, te je potpisan Ugovor o koncesiji dana 1.10.2012. Iz navedenog jasno proizlazi da je navedeni projekt podržavalo i Općinsko vijeće Livno i Vlada HBŽ-a, a projekt je podržan i od strane lokalne zajednice-mještana mjesne zajednice Vidoši kojoj mjesnoj zajednici i sam osobno pripadam. Kao mještaninu mi je jako dobro poznato da su svi podržavali taj projekt, jer su bili upoznati da u slučaju pozitivnih istražnih radnji i pronalaska podzemne da je glavni plan projekta gradnja tvornice-punionice vode, a što bi za same mještane imalo i te kako veliki značaj, što zbog poboljšanja infrastrukture, tako i zbog gradnje tvornice i stvaranja novih radnih mjesta, jer se procjenjivalo da bi tvornica zapošljavala 30 radnika”, napisao je on.

“Imao sam punu podršku mještana”

“Istražnim radnjama se nitko i nikada nije usprotivio. Naprotiv, imao sam svu potrebnu podršku od svih mještana i svih institucija. Prvi problem koji se javlja u mom projektu je gubitak partnera koji je trebao otkupljivati vodu iz punionice, a samim tim i riskantnost daljnje investicije u potrebna bušenja na dubinu od 500 metara, te sam u prethodnom dogovoru sa investitorima-vlasnicima društva Lara Natural d.o.o., koji su imali i novčana sredstva i osiguranu distribuciju, zatražio od Ministarstva gospodarstva HBŽ-a i Vladom HBŽ-a da se da suglasnost na prijenos koncesije sa društva DžE-CO d.o.o. na društvo Laru Natural d.o.o. što je Vlada HBŽ-a dana  20.11.2018. i učinila.

Zastitimo izvore mandeka

Dakle, sve do 20.11.2018.g. nitko se nikad nije protivio ovom projektu, niti je smatrao da ovaj projekt na bilo koji način može ugroziti vodocrpilište koje mještane opskrbljuje vodom, a udaljeno je  4 do 5 kilometara od istražnog prostora. Pored toga, interes ovog projekta nisu površinske izvorske vode, nego podzemne vode koje su na dubini od 500 do 600 metara, pa stoga sve istražne radnje, kao i buduća eksploatacija podzemne vode nemaju nikakvu vezu sa površinskim izvorima vode, niti ih na bilo koji način može ugroziti. Tu činjenicu potvrđuju svi geodetski elaborati koji su javno dostupni. Takav slučaj nikad i nigdje u svijetu nije zabilježen, pa nije jasno na što se pozivaju svi oni koji pokušavaju ovaj projekt dovesti u pitanje”, optužuje on.

“Kako sam i sam mještanin okolnih sela koji se vodom opskrbljujemo sa izvorišta, jasno da nikad ne bi razvijao projekt koji bi na bilo koji način doveo u pitanje opskrbu pitkom vodom svih mještana. Većina mještana dobro zna da Ivica Brešić i Mirko Krivić svojim istupima ne štite interese mještana nego vlastite stranačke i političke interese kako bi se prikazali osobama koje štite ugrožene interese i na temelju toga prikupljali glasove za izbore, a izgrađena tvornica nakon ovakvih opstrukcija bi bila njihov politički kraj”, tvrdi Džeko.

“Brešić i Krivić manipulacijama ukinuli koncesiju”, tvrdi Džeko

“Ostaje nejasno koji interesi i čiji interesi su ugroženi i na koji način. Da li postoji zabilježen slučaj u svijetu da su istražne radnje, ili pak eksploatacija podzemne vode ugrozili dotoke površinske izvorske vode. Danas imate na desetine podzemnih voda koje se eksploatiraju u BiH i RH i nigdje, niti u jednom slučaju nisu ugrožene površinske vode. Nigdje, niti jedno izvorište,  osim izvorišta „Pašinac“ koje nije u funkciji”, pita se on.

“Kako je moguće tolikim lažima stvoriti sliku u javnosti da taj projekt može ugroziti izvorišta mještana da i Gradsko vijeće Livna raspravlja o suglasnosti koja je dana u 2010.g. i nakon što je provedena sva procedura dodjele koncesije. Kako je moguće da se takva odluka stavlja vas snage, bez pozivanja i druge strane, bez pozivanja onog kojem je suglasnost dana, bez pozivanja institucija koje provode postupak odobrenja istražnih radni bez geologa kao stručnih osoba”.

Džeko dodaje:

“Razlog mog istupa su laži i neistine kojima se služe Ivica Brešić i Mirko Krivić i kojima su uspjeli izmanipulirati vijećnicima grada Livna, da su unatoč nedostatku bilo kakvih točnih informacija, bez izjašnjenja druge strane, prihvatili njegov prijedlog da se ukine suglasnost koja je prethodno dana društvu kojem sam bio osnivač”, tvrdi Džeko, te dalje navodi:

“Izvorište Pašinac koje je navodno ugroženo nije nikad bilo u funkciji. To je svakom mještaninu dobro poznato. Svima je dobro poznato da je ta kaptaža rađena bez ikakvih dozvola, sa ciljem da se iz proračuna izvuku novci. U kaptažu Pašinac je navodno potrošeno 145.000,00 KM proračunskih sredstava, i to u projekt koji ništa ne vrijedi i nikad nije pušten u funkciju. Pumpe su radile 2 dana i izbacivale mulj, nakon čega su ugašene i više nikad nisu bile puštane u rad.

Pa zar je moguće da tu činjenicu nitko neće da provjeri i utvrdi”, pita Džeko.

“Na toj lažnoj činjenici se grade sve opstrukcije oko ovog projekta, a nikom nije stalo da se ta činjenica utvrdi. Poznato mi je da su i mještani okolnih sela pisali javno priopćenje u kojem su se ogradili od laži koje iznose Brešić i Krivić, te su i oni istakli da kaptaža Pašinac ne može biti niti ugrožena jer nije u funkciji, a da je njihovo izvorište 4 kilometra od istražnog polja, te da ne može biti ugroženo na bilo koji način. Kako je sporna odluka gradskog vijeća donesena na temelju laži i bez mogućnosti izjašnjenja druge strane, predlažem da se provjere sve naprijed iznijete činjenice, da se utvrdi da li je kaptaža Pašinac ugrožena istražnim radnjama, odnosno da li je ikad bila u funkciji, a potom na dnevni red jedne od idućih sjednica stavi točka-donošenje odluke kojom će se ova sporna odluka staviti van snage”, zahtijeva od Vlade HBŽ.

Džekine tvrdnje demantiraju iz udruge “Zaštitimo izvore Mandeka”

Na  Džekine tvrdenj reagirali su i predstavnici mještana tekstom: Demanti priopćenja Branka Džeke, osnivača tvrtke Dže-Co: Kako su „Poljane“ potezom Matinog pera postale „Krivića vrtli“?

“Općinsko vijeće Livno je u dokumentu od 3.11.2010.godine, broj: 01-02-1884/10 dalo suglasnost za dodjelu koncesije gospodarskom društvu „Dže-Co“ d.o.o. Livno uz uvjet da se provede javna rasprava i pribave vodni akti. Javna rasprava nije provedena kako je navedeno u uvjetnoj suglasnosti Općinskog vijeća iz 2010.godine. Priložena javna rasprava od 7.7.2006. godine  koja nije provedena sukladno zakonskim propisima  što je potvrdilo i radno tijelo Vlade HBŽ od 17.6.2021. godine. Vodni akti koji su također bili jedni od uvjeta suglasnosti Vijeća, nisu pribavljeni što potvrđuje odgovor nadležnog ministarstva u dokumentu, broj:08-03-21-1664/23 od 25.svibnja 2023.godine”, tvrde oni.

“Dokumenti ne lažu, gospodine Džeko”

Pritom dodaju: “U vodnim aktima navodi se da uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole treba priložiti i studiju utjecaja na okoliš te se pri projektiranju mora izbjeći negativan utjecaj na režim podzemnih voda, na vodoopskrbu lokalnog stanovništva. Da  osnovni dokumenti nikada nisu pribavljeni  potvrđuje nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma u svom odgovoru od 09.02.2023.godine, broj:05/2-19-05-109/23 i u odgovoru od 13.02.2023.godine, broj: 05-19-5-109/23” kažu i potkrijepljuju to dokumentacijom.

“U dokumentima koje smo priložili se navodi da nigdje nije evidentno kako je navedeni projekt od interesa za grad Livno i HBŽ. Dokumenti ne lažu gospodine Džeko. Svu ovu dokumentaciju ste trebali napraviti i platiti za lokaciju Poljane gdje ste i dobili koncesiju. Ne samo da niste izradili i platili ovu dokumentaciju već ste nepostojeće papire potezom poznatog majstora koncesija u Livnu pretvorili u koncesiju na veliki prostor do „Krivića vrtala“ i obuhvatili većinu privatne imovine”, optužuju oni Džeku.

“Napominjemo gospodinu Džeki da ne mora poboljšavati lokalnu infrastrukturu kako navodi u svom priopćenju. Neka samo sanira štetu na lokalnoj infrastrukturi i privatnoj imovini koju su prouzročili teški strojevi u pokušajima nezakonitog izvođenja radova na lokaciji „Krivića Vrtli“. Da podsjetimo gospodina Džeku da  se obvezao u potpisanom Ugovoru od 1.10.2012.godine, u članku 5. i 6. poduzeti sve mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i imovinu drugih te ako prouzroči štetu, dužan je o svome trošku bez odgode sanirati istu”, zaključuju.

“Nakon što je gospodin Džeko shvatio da je njegov projekt neisplativ, na sve načine pokušava naći nekoga da mu preproda koncesiju (postoje brojni svjedoci kojima je nudio koncesiju). Nakon bezuspješnog traganja otvara likvidacijski postupak tvrtke „Dže-Co“ d.o.o. Livno, što potvrđuje likvidacijski postupak prema Općinskom sudu u Livnu od 28.1.2016. godine broj:68 0 L 036895 15 L. (Slika 13.) Prije samog zatvaranja postupka veliki prijatelj i desetljetni manipulator koncesijama pronalazi novu ekipu koja će „otkupiti“ Džekinu koncesiju. U međuvremenu se osniva firma „Lara Natural“ d.o.o. Livno i uz pomoć onih koji su Džeki pomogli da početkom 2000tih godina stekne koncesiju, 2018.godine nezakonito prenose koncesiju na tvrtku „Lara Natural“ d.o.o. Livno. O lokaciji „Krivića vrtli“ nikad nije bilo javne rasprave i nikad nisu izrađeni skupi dokumenti koji prethode dobivanju koncesije”, navode kako je tekao ovaj slučaj.

Izvor Pašinac je u funkciji

“Gospodin Džeko navodi kako je našao investitore koji imaju novaca i osiguranu distribuciju. Da podsjetimo, registrirana djelatnost novoosnovana tvrtke „Lara Natural“ d.o.o. Livno je slatkovodni uzgoj riba i žaba, početni kapital je 500 KM i imaju 0 uposlenih osoba. Osim toga, vlasnici firme „Lara Natural“ d.o.o. Livno, osnivaju još sedam tvrtki u Livnu, sve na istoj adresi, sa minimalnim početnim kapitalom, 0 uposlenih osoba i 0 uplaćenih KM u proračune Livna i HBŽ.  Sa tvrtkom „Solbus“ imaju 3 ogromne koncesije za solarne parkove koje su dobili prije 10 godina na lokacijama, Brda, Ćaić i Tušnica(iznad Miša i Golinjeva pa prema Prisoju), na kojima su također najavljivali višemilijunske investicije –  najveći solarni park u Europi (dostupno u medijima). Činjenica je da  ta koncesija  godinama neaktivna, traži svog novog kupca a sve kako bi pojedinci nešto zaradili na štetu svih nas. Netko iz sustava omogući da nezakonito dobiješ koncesiju, a kada je preprodaš nagradiš i one koji su ti to nezakonito omogućili”, optužuju Džeku iz ove Udruge.

“Još jedna vrlo važna činjenica s kojom moramo upoznati gospodina Džeku i suvlasnika firme „Lara Natural“ d.o.o. Livno a koji također ima korjene iz Potkraja da je izvor Pašinac u funkciji, i da se njime opskrbljuje i Vaša kuća. Od kad je izvor kod „Krivića vrtala“ spojen na vodovod više nikad nije bilo redukcija vode”, kažu.

“Navodite kako su naši izvori 4 kilometra od planiranog bušenja. Stiče se dojam da nemate pojma koju vodu pijete  kada dođete u rodni kraj. Postavlja se pitanje, znate li uopće gdje ste trebali poći sa nezakonitim bušenjem, nakon brojnih nezakonitih promjena istražnih polja?! S obzirom da ste već nekoliko puta posljednjih godina telefonski slali strojeve da izvode radove, onda je jasno zašto ne znate gdje su izvori, od kuda pijete vodu ako posjećujete rodni kraj i koliko su udaljeni izvori od lokacije gdje se pokušalo bušiti. Mi ćemo vas podsjetiti i poslati sliku u prilogu. Više izvora se nalazi na desetke metara od pokušaja nezakonitog bušenja” stoji u priopćenju koje potpisuju NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ sa porukom da izvori Mandeka nisu na prodaju.

Izvor: zurnal.info

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas