SVJETSKI DAN IZBJEGLICA: Tokom rata u BiH 2,2 miliona ljudi bilo prisiljeno napustiti svoj dom

Foto: Unkriform

Od 2015. godine do danas 50 osoba u statusu izbjeglice je steklo državljanstvo BiH, a u postupku sticanja državljanstva je 13 osoba

Pomjeranje stanovništva iz svojih domova i svojih zemalja u zemlje u kojima se osjećaju sigurnije i ekonomski stabilnije, doseglo je nevjerovatnu brojku 108,4 miliona s krajem 2022. godine. Tome je u mnogome doprinijela svjetska migrantska kriza koja nažalost iz godine u godinu bilježi svoje nove rekorde, a koja nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopćenju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom Svjetskog dana izbjeglica.

-Stoga je veoma važno da danas, na Svjetski dan izbjeglica, ukažemo na položaj ovih osoba kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu, ali i da potaknemo na razumijevanje, empatiju i podršku osobama koje su prisiljene napustiti svoje domove zbog oružanih sukoba, progona po bilo kojem osnovu, ili elementarnih nepogoda.

Aktivniji angažman

Zbog bolnog iskustva s početka devedesetih godina prošlog stoljeća, ljudi u Bosni i Hercegovini itekako razumiju i saosjećaju sa izbjeglicama, ali i prepoznaju neophodnost aktivnijeg angažmana na globalnom nivou kako bi se ublažile negativne posljedice migracija – navodi se u saopćenu.

Trenutno su u Bosni i Hercegovini 44 osobe sa priznatim izbjegličkim statusom i 99 osoba sa statusom supsidijarne zaštite, kojima ova zemlja osigurava pristup pravu na smještaj, zdravstveno osiguranje, socijalnu zaštitu, rad i obrazovanje, kao i pristup olakšanoj integraciji u bosanskohercegovačko društvo, te se provode programi učenja jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini za ove osobe kao i ostale aktivnosti usmjerene ka njihovoj integraciji.

Od 2015. godine do danas 50 osoba u statusu izbjeglice je steklo državljanstvo BiH, a u postupku sticanja državljanstva je 13 osoba.

-Govoriti o izbjeglicama u Bosni i Hercegovini nemoguće je, a ne spomenuti da je 2,2 miliona ljudi tokom rata u BiH bilo prisiljeno napustiti svoj dom. Od toga 1,2 miliona naših građana je zatražilo status izbjeglice u 100 zemalja svijeta, dok ih je milion bilo interno raseljenih. Od 1,2 mil naših građana koji su zatražili status izbjeglice u BiH do sada se vratilo oko 450.000 osoba. Oko 16.000 osoba iz BiH je još uvijek u statusu izbjeglica širom svijeta.

Solidarnost i humanost kakvu je svijet pokazao prema izbjeglicama iz naše zemlje, obavezuje nas da uzvratimo na isti način. Obavezuje nas da pozivamo na razumijevanje i empatiju prema izbjeglicama, da budemo glas izbjeglica i ne dozvolimo ravnodušnost na nedaće sa kojim se oni susreću, tragajući za sigurnim utočištem, kao što su ne tako davno tragale i stotine hiljada Bosanaca i Hercegovaca, navodi se u saopćenju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvor: fokus.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas