VENECIJANSKA KOMISIJA: RS mora preispitati zakon kojim ograničava slobodu NGO sektoru!

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Venecijanska komisija, najviše savjetodavno tijelo Vijeća Evrope za ustavna pitanja, sačinilo je zvanično mišljenje o kontroverznom Nacrtu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija RS kojeg su osudile brojne nevladine i međunarodne organizacije kao i Američka ambasada u BiH.

Fokus.ba donosi najvažnije opaske Venecijanske komisije.

U zaključcima akta koji se rasprostire na 24 stranice, ističe se kako je obrazloženje vlasti RS-a za donošenje nacrta ovog zakona nejasno te se “očigledno ne zasniva ni na jednoj procjeni rizika ili konsultacija sa udruženjima i ostalima na koje bi ovo zakonsko rješenje moglo utjecati”.

Komentirajući jedino obraloženje vlasti RS-a o tome da se nacrtom zakona povećava transparentnost u segmentu tretiranja nevladinih organizacija koje primaju sredstva iz inostranstva, Venecijanska komisija ističe da povećanje transparentnosti samo po sebi ne predstavlja legitimnost donošenja ovakvog zakona uzimajući u obzir ograničenja prava na slobodu.

– Prema informacijama dostupnim ODIHR-u i Venecijanskoj komisiji, čini se da nema relevantih i dovoljnih razloga zato da se NVO sektor podvrgava dopunskoj registraciji na dopunsku registraciju kao i zahtjevi za dodatno izvještavanje. Nacrt zakona je sačinjen suviše nejasan i dvosmislen, posebno u domentu kršenja zakonskih odredbi koja su postavljena tako da su nepredvidiva. Također i sankcije su nesrazmjerno stroge, uključujući i zabranu rad nevladinih organizacija – naveli su u Venecijanskoj komisiji.

Također, ističu da su pojmovi Nacrta zakona, uključujući definiciju neprofitnih organizacija široko postavljeni i usmjereni ka ograničavanju prava na slobodu udruživanja.

Konkretno, ističe se da definirani obim političkog aktivnosti od kojih se nevladine organizacije moraju suzdržati “nije u skladu sa zahtjevom predvidivosti budući da će takvom subjektu biti veoma teško procijeniti koje vrste aktivnosti ili zastupanja nezakonit i prekomjerno ograničavaju pravo na slobodu izražavanja sa zastrašujućim efektom na otvorene rasprave o pitanjima od vitalnog značaja za javni interes”.

Venecijanska komisija o zakonu u RS

-Nove obaveze izvještavanja nametnute nevladinim organizacijama zahtijevale bi informacije o donatorima i iznos izdvojenih sredstava, bez ikakvog minimalnog praga, što znači da bi nevladine organizacije bile obavezne da prijave sva primljena sredstva, bez obzira na iznos, čak i neznatna iznose, a to bi predstavljalo značajan teret za njih – navodi se u izvještaju.

Također, u nacrtu zakona se ne definiše jasno vrsta informacija ili dokumenata koje nadležni mogu zahtijevati od nevladinih organizacija.

Također, ističe se da je raspon kazni koje se mogu izreći mnogo veći od onih koje su predviđene Zakonom iz 2001. i izgledaju neproporcionalno.

Venecijanska komisija o zakonu u RS

-U Nacrtu zakona također nedostaju odredbe koje garantuju pristup djelotvornim pravnim lijekovima u cilju osporavanja ili traženja revizije odluka donesenih u kontekst njegove implementacije koji može narušiti pravo na slobodu udruživanja – jedan je od zaključaka Venecijanske komisije.

Stoga Venecijanska komisija u konačnici poziva vlasti Republike Srpske da u potpunosti preispitaju njegovo usvajanje i da se angažuju uz dalje konsultacije sa svim zainteresovanim stranama u cilju garantovanja uživanja prava na slobodu udruživanja i slobodu izražavanja u RS.

Izvor: fokus.ba

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas