VIJEĆE EVROPE UPOZORILO DA JE BIH PROVELA TEK JEDNU OD 15 PREPORUKA: Šta je sa Zakonom o sukobu interesa?

Foto: coe.int

Od 15 preporuka iz Izvještaja Četvrtog kruga evaluacije Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), Bosna i Hercegovina realizovala je samo jednu na zadovoljavajući način.

Djelomično je provedeno osam preporuka. Šest preporuka je ostalo neprovedeno.

Zaključke iz Izvještaja Četvrtog kruga realizacije Sprečavanja korupcije među parlamentarnim zastupnicima, sudijama i tužiocima objavilo je danas Vijeće Evrope u Drugom privremenom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine.

Usvojen izvještaj

Izvještaj je usvojen na 93. plenarnoj sjednici GRECO-a u Strasbourgu, 24. marta 2023. godine.

U izvještaju GRECO zaključuje da je BiH ostvarila samo djelimičan napredak. Ističe da u pogledu parlamentarnih zastupnika, nakon usvajanja Privremenog izvještaja o usklađenosti, nije bilo opipljivog napretka u implementaciji GRECO-vih preporuka.

GRECO sa zažaljenjem konstatira da još nije usvojen nacrt Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. On je trebao tretirati neke od aspekata predmetnih preporuka. On tek treba da se uvrsti u aktuelno zakonodavstvo.

Usvajanje obuhvatnog zakona o sprečavanju sukoba interesa na nivou Distrikta Brčko predstavlja pozitivan iskorak. No, ograničen je isključivo na jedan od entiteta.

Nije bilo novih informacija o uvođenju pravila za parlamentarce, koja bi regulirala njihovu interakciju sa trećim stranama, provođenje Kodeksa ponašanja za parlamentarce te provjeru imovinskih kartona parlamentarnih zastupnika.

Nacrt odbijen

Vlasti se pozivaju na poduzimanje mjera po svim ovim važnim pitanjima, navodi se u zaključcima iz Izvještaja.

U pogledu sudija i tužioca, GRECO bilježi kako je bilo nekih novih pozitivnih razvoja situacije, poput redovnih obuka o etici i integritetu te usvajanja novih kriterija za ocjenu rada sudija i tužioca.

Ipak, ne preporučuje se razvoj kombiniranog sistema povjerljivih konsultacija za sudije i tužioce, imajući u vidu nezavisnost sudstva te različite zadatke sudija i tužioca.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji je već dugo na čekanju, odbijen je u Domu naroda u maju 2022. godine.

GRECO je gledišta kako se nacrt novog Zakona treba prioritetno usvojiti. Na kraju, usvojena je i komunikacijska strategija za pravosuđe.

U pogledu nedovoljnog općeg napretka u provođenju GRECO-vih preporuka nakon Privremenog izvještaja o usklađenosti, GRECO zaključuje da je veoma nizak nivo usklađenosti sa preporukama i dalje „globalno nezadovoljavajući“.

GRECO poziva i predsjedavajućeg Statutarnog odbora da Stalnom predstavniku Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope uputi pismo, kojim bi mu se skrenula pažnja na neusklađenost sa relevantnim preporukama te iskazala potreba da se što prije poduzmu odlučni koraci ka postizanju opipljivog napretka.

Na kraju, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da čim prije odobre objavljivanje ovog izvještaja, da ga prevedu na nacionalni jezik te da njegov prijevod učine dostupnim javnosti, prenosi FENA.

Izvor: raport.ba

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas