ZBOG UGROŽAVANJA USTAVNOPRAVNOG PORETKA: Bećirović zatražio vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH

Prema prvom predloženom zaključku, on traži da Predsjedništvo BiH iskaže punu opredijeljenost za očuvanje mira, tolerancije, pravde, zajedničkog života, ljudskih prava i osnovnih sloboda građana i naroda Bosne i Hercegovine

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je danas u proceduru zahtjev za održavanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH sa prijedlogom zaključaka povodom eskalacije napada organa entiteta Republika Srpska na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine.

Antidejtonsko i protivustavno djelovanje organa bh. entiteta RS, kako podvlači Bećirović, intenzivirano je od 2021. do danas. U sklopu nelegalnih aktivnosti entitetskih organa vlasti RS-a od jula 2021. do danas usvojeno je niz protivustavnih i antidejtonskih akata.

Antiustavni akti

-Neki od antidejtonskih i antiustavnih akata entitetskih organa vlasti RS-a su djelovanjem nadležnih institucija uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH stavljeni van snage. Ipak, nelegalne aktivnosti entitetskih organa vlasti RS-a jasno potvrđuju opasno plansko intenziviranje antidejtonskih aktivnosti s ciljem destruiranja mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine – ističe Bećirović, saopćeno je iz kabineta člana Predsjedništva BiH.

Ukazujući na ozbiljnost situacije u Bosni i Hercegovini, kao i s namjerom da se ukaže na važnost zakonitog i pravovremenog djelovanja nadležnih institucija s ciljem zaštite ustavnopravnog poretka, Bećirović je dostavio u proceduru prijedlog zaključaka.

Prema prvom predloženom zaključku, on traži da Predsjedništvo BiH iskaže punu opredijeljenost za očuvanje mira, tolerancije, pravde, zajedničkog života, ljudskih prava i osnovnih sloboda građana i naroda Bosne i Hercegovine. Poštivanje principa ustavnosti i zakonitosti, demokratski organi vlasti i pravične procedure najbolje stvaraju miroljubive odnose unutar pluralističkog društva, stoga je neophodno da se, s ciljem dosljedne implementacije načela pravne sigurnosti i vladavine prava, smjesta prekine sa ultimatumima, separatističkim politikama i napadima na državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Politike kojima se kreira atmosfera straha i (pravne) nesigurnosti za sve građane i narode Bosne i Hercegovine ne predstavljaju dobre osnove na kojima se gradi i jača bosanskohercegovačko pluralno društvo, niti te politike omogućavaju izvršavanje brojnih obaveza koje je država Bosna i Hercegovina preuzela na osnovu potpisanih međunarodnih ugovora.

Kontinuirani atak iz RS-a

Kako se navodi u sljedećem predloženom zaključku, djelujući suprotno sadržaju Općeg okvirnog sporazumu za mir u BiH i njegovim aneksima, nastojeći implementirati retrogradnu i separatističku politiku, organi vlasti iz entiteta RS kontinuirano, sistematski i institucionalno atakuju na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, čime nesumnjivo ugrožavaju mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regiji.

– Odbijajući da implementiraju konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH, sprečavajući njihovo izvršenje i preduzimajući brojne nelegalne radnje s ciljem onemogućavanja izvršenja odluka Ustavnog suda BiH, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u entitetu RS svjesno krše Ustav BiH i čine teška krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH. Zbog evidentnog ugrožavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nužno je snažno i pravovremeno djelovanje Ureda visokog predstavnika u BiH, s ciljem zaštite mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini – navedeno je u prijedlogu zaključaka koje je dostavio Bećirović.

On smatra da Predsjedništvo BiH treba pozvati predstavnike međunarodne zajednice, primarno države svjedoke Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a posebno predstavnike EU, da prestanu tolerirati antidejtonsku i protivustavnu politiku organa vlasti entiteta RS.

Pasivnost međunarodne zajednice

-Pasivnost predstavnika dijela međunarodne zajednice dodatno ohrabruje organe vlasti entiteta RS da nastave sa separatističkim aktivnostima i institucionalnim atacima na državu Bosnu i Hercegovinu i njen ustavnopravni poredak. EU treba u najkraćem roku, po uzoru na sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, implementirati usvojenu odluku Evropskog parlamenta kojom se traži uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum – stav je Bećirovića.

Suprotstavljajući se nelegalnim aktivnostima koje ugrožavaju mir i sigurnost, predlaže da Predsjedništvo BiH pozove nadležne pravosudne organe vlasti Bosne i Hercegovine, kao i druge nadležne institucije BiH, da odgovorno i promptno reagiraju i da zakonitim djelovanjem spriječe i sankcioniraju svako neustavno i nezakonito postupanje usmjereno protiv Bosne i Hercegovine i njenog ustavnopravnog poretka, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Bećirović predlaže da jedan od zaključaka Predsjedništva bude poziv Srbiji i Hrvatskoj da, kao ugovorne strane, u skladu sa međunarodnim ugovornim pravom, poštuju princip suverene jednakosti država i princip neintervencije u unutrašnja i vanjska pitanja drugih država, te da preuzete međunarodne obaveze izvršavaju u dobroj vjeri.

Izvor: fokus.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas