DOK ČEKA ZATVOR ZA KRIJUMČARENJE DROGE: Kako pravosuđe štiti tajkuna Ivicu Galića i opstruira istragu za milione poreskog duga (VIDEO)

Penzioner Ivica Galić, koji je prije dvije godine uhapšen na granice Hrvatske i BiH u pokušaju krijumčarenja heroina te pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora (ali je i dalje na slobodi), posjeduje više nekretnina u BiH i Hrvatskoj. Riječ je o više kuća, stanova, poslovnih prostora, ali i zemljištva i automobila visoke luksuzne klase, koje je kupio 2021. i 2022. Uprkos tome, Galić je pod zaštitom pravosuđa u zapadnoj Hercegovini ali i poreskih institucija prema kojima duguje blizu 3 miliona KM poreza. Poreski dug u januaru naredne godine ide u zastaru.

Foto: Valter

Ivica Galić, iz Gruda, vlasnik je carinskog terminala Gorica, ujedno vlasnik i odgovorno lice firme GA-GI d.o.o. Grude. Kao što vidite na fotografijama, terminal, na kojem je visoko na jarbolu istaknuta zastava nepostojeće paratvorevine „Herceg-Bosne“, lociran je neposredno uz granicu BiH sa Republikom Hrvatskom i radi u punom kapacitetu, u što se prilikom posjete ovoj lokaciji uvjerila i naša fotoreporterska ekipa.

Istraživački tim Valtera

Ono što je značajnije, Galić je i višemilionski dužnik Poreznoj upravi u iznosu blizu tri miliona KM, što je pojašnjeno i u krivičnim prijavama tužilaštvima. U istim prijavama navedeno je da ga štiti zamjenik direktora Porezne uprave Grude Slobodan Vukoja koji je, kako se navodi, Galića informisao o sudskim blokadama i naplatama duga što su se pripremale, te ga savjetovao da firmu prebaci na nekog drugog, ili otvori novu.

POKRIVANJE GOTOVO TROMILIONSKOG DUGA

To je i učinio osnovavši novu firmu, AMAGAL d.o.o. Grude, čiji je fiktivni novi vlasnik bio izvjesni Dario Pejić. Nakon nove dojave iz Porezne uprave Grude o istim i starim „problemina“, Galić je za novog vlasnika postavio svog sina.

Naš portal je u posjedu dokaza koje se odnose na visoku korupciju i organizirani kriminal u više institucija Federacije BiH u kojima pojedinci skrivaju i pokrivaju višemilionska porezna dugovanja tajkuna Ivice Galića. Istovremeno, Galić uredno prima penziju iako je utajio porez i ostao državi i radnicima dužan blizu tri miliona KM.

Foto: Galićev privatni carincki terminal Gorica u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom

Zakonski, odgovorna osoba u firmi ne može ostvariti pravo na penziju sve dok se ne uplate doprinosi za sve radnike. Na koji način je Galić sebi sredio redovna primanja penzije, a 60-ak bivših radnikafirme GA-GI d.o.o Grude ne mogu ostvariti pravo na mirovinu jer im odgovorna osoba u firmi i vlasnik nije uplaćivao doprinose – pitanje je za pravnu državu.

Prema tvrdnjama dva nezavisna izvora, Kantonalni porezni ured Ljubuški  utvrdio je da porezniobveznik Galić nema evidentirana dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje prema službenoj evidenciji.

Na taj način Kantonalni porezni ured Ljubuški dao je lažne podatke da firma GA-GI d.o.o Grudenema dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, što je krivično djelo zloupotreba službenog položaja i ovlasti kao i davanje lažne izjave, a što se po zakonu mora prijaviti tužilaštvu. Prema neslužbenim podacima, porezni obveznici u Federaciji BiH duguju više od 2,5 milijardi KM. Porezna uprava navodi da su na osnovu izvršenih provjera kod svih nadležnih sudova u FBiH za Ivicu Galića „primili pismenu obavijest da taj porezni obveznik ne posjeduje nepokretnu, niti pokretnu imovinu“.

Postavlja se pitanje na koji način je firma GA-GI d.o.o Grude izbrisana iz evidencije dužnika Porezne uprave bez da je dug plaćen?

Inače, Ivica Galić posjeduje više nekretnina u BiH i Hrvatskoj. Riječ je o više kuća, stanova, poslovnih prostora, zemljištva i automobila. Ivica Galić kupio je dva nova automobila visoke luksuzne klase u 2021. i 2022. godini.

Uprkos svim dokazima, Kantonalni porezni ured Ljubuški je tokom postupka „provjere“ utvrdio da porezni obveznik Galić nema imovinu iz koje bi se dug od tri miliona KM mogao naplatiti, što je ne odgovara istini.

POD ZAŠTITOM INSTITUCIJA

U dijelu dokumentacije u čijem smo posjedu među dokazima je i onaj da firma GA-GI d.o.o. Grude i dalje posjeduje imovinu u svom vlasništvu. Riječ je o poslovnom prostoru na carinskom terminaluGrude, u sklopu općinske sportske dvorane, što dokazuje Ugovor o kupoprodaji nekretnine, broj: 01/1-476-1/01, potpisan 28. februara 2001. u Grudama, a koji su potpisali GA-GI d.o.o. Grude, odnosno Ivica Galić s općinskim načelnikom Dobroslavom Galićem.

Faksimil Ugovora

Drugi dokaz je Rješenje Općine Grude, zavedeno pod brojem: 03-2-23-14/02, a izdato 24. januara 2002., u kojem se navodi da je firma GA-Gi d.o.o. Grude podnijela zahtjev za obavljanje djelatnostišpediterskih usluga u svom poslovnom prostoru.

Foto: Faksimil Rješenja

lvica Galić i danas slobodno i bez ograničenja koristi poslovni prostor i to sve relevantne institucije ignorišu. Na pitanje našeg portala upućenog Kantonalnoj poreznoj upravi u Ljubuškom, odgovoreno nam je sljedeće:

„Budući da ste tražili odgovore na pitanja direktno od KPU Ljubuški i Porezne ispostave Grude, sukladno članku 3. stavku 4. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), tražene informacije smatraju se poreznom tajnom, te iste ne može dati kantonalni porezni ured, odnosno porezna ispostava, već je isto u nadležnosti Središnjeg ureda Porezne uprave.“

A iz Porezne uprave Federacije BiH, kako su nam odgovorili, „uvidom u evidencije utvrđeno je da porezni obveznik GA-GI d.o.o. Grude (JIB: 4272094830006) nema evidentiran dug na osnovu doprinosa za penziono i invalidsko, zdravstveno i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Porezna uprava Federacije BiH u okviru svoje nadležnosti nema saznanja o drugim dugovanjima prema radnicima“.

Ipak, u drugom dijelu potvrđuju da, „prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, porezni obveznik GA-GI d.o.o. Grude (JIB: 472094830006) ima evidentirane dospjele a neizmjerne porezne obaveze u iznosu od 2.743.543,85 KM.“

 

Indikativno je samo postupanje po predmetu. Nakon što je u Tužilaštvu BiH procijenjeno da ovaj predmet visoke korupcije i kriminala nije za njih, proslijeđen je kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona, gdje su, zanimljivo, odlučili da istragu i ne provode.

TERMINAL, NEKRETNINE, ZEMLJIŠTA, LIMUZINE..

Kako ističe jedan od naših izvora, u nekoliko krivičnih prijava je navedeno da je zahvaljujući Slobodanu Vukoji predmet prebačen u Široki Brijeg, te je uslijedila  naručena istraga istražnih organa koji namjerno sabotiraju i amaterski rade istražne radnje. Cilj je bio, kako navodi naši izvor, da istraga ne pokaže nikakve kriminalne radnje kako bi tužitelj Josip Aničić, koji je naložio istragu, donio nalog o njenom obustavljanju.

„Tužitelj Josip Aničić je donio Nalog o obustavljanju istrage broj: T08 0 KTO 0006786 22, da bi podnosiocu krivične prijave poslao obavijest na mail 14 mjeseci nakon donošenja odluke o obustavljanju istrage. U tom mailu tužitelj Aničić navodi rok za žalbu na nalog o obustavljanju istrage od osam dana od primitka te obavijesti“, navodi jedan od naših izvora, koji je upućen u cijelu aferu.

Foto: Tužilac Aničić, uprkos svim dokazima, konstatovao da nema dokaza da je potrebno provoditi istragu protiv Galića

Uslijedila je žalba na odluku o neprovođenju istrage, u kojoj su podnosioci krivičnih prijava detaljno i činjenično upozorili kako je riječ o nepravilnoj i namjerno sabotiranoj istrazi u kojoj je „utvrđeno“ da firma GA-GI d.o.o. Grude kao i odgovorne osobe, Ivica Galić i Ante Galić, „nemaju imovine“. Također su tužiocu Aničiću poslani dodatni dokazi o imovini firme GA-GI d.o.o., kao i o imovini uvlasništvu 1/1 odgovornih osoba – braće Ivice i Ante Galića.

Navešćemo samo neke od dokaza: Ivica Galić vlasnik je firme Amagal d.o.o. Grude (što je javna tajna), a koju je prebacio na svog sina da izbjegne naplatu duga Poreznoj upravi i državi.

Također, posjeduje i kuću u Gorici u Grudama na tri etaže na oko 600 m2 i na zemljištu površine 6.000 m2.

Osim toga, Galić je vlasnik i kuće s apartmanima na Blidinju (za koju još nije urađena legalizacija)

Ivica Galić je vlasnik i (najmanje) dva stana u centru Zagreba, koja su upisana na njegovu suprugu Vesnu Galić.

Ovaj je penzioner u junu ove godine kupio i luksuzni Audi Q7. Vrijednost vozila je preko 200.000 KM, a registrovano je na firmu Amagal d.o.o. Grude. Godinu prije, kupio je još jedan luksuzni automobil. Kako saznajemo, u toku je prebacivanje imovine na sina Antu.

U našu redakciju u međuvremenu je stigao još jedan dokument o imovini Ivice Galića na području općine Grude. Ivica Galić posjeduje u svom vlasništvu samo na području ove općine čak oko 22.430 m2 zemljišta. Riječ je o velikoj kući, ogromnoj okućnici te ostaloj imovini u vidu šume, pašnjaka i oranica. Sva imovina Ivice Galića zavedena u ZK ured odjeljenje Grude.

Podsjećamo da je Ivicu Galića 2021. u aprilu na Graničnom prelazu Vinjani Gornji uhapsila hrvatska policija kada mu je, prema medijskim izvještajima, u automobilu pronašla kilogram heroina. U ovom vozilu su bile i njegova supruga i kćer, te dvoje unučića. Otkrio ga je policijski pas, a on se na početku branio „da mu je na servisu podmetnuta droga“. Pravomoćnom presudom iz marta ove godine, Ivica Galić osuđen je na dvije godine zatvora zbog krijumčarenja heroina, međutim, još nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

Prilikom suđenja, Galić je izjavio da je dobrog imovinskog stanja te da u BiH ima svoju firmu koja ostvaruje dobre prihode, na što je sutkinja izjavila kako je „svjesno krijumčario drogu radi daljnje preprodaje te da je namjera daljnje prodaje droge bila imovinske prirode bez obzira na njegovo imovinsko stanje“

DUG U JANUARU ODLAZI U ZASTARU

Sve su ovo porezne uprave zanemarile i potpuno ignorisale. Galić posjeduje dvojno državljanstvo i za pretpostaviti je da bi, poput Branimira Glavaša i braće Mamić, iz Hrvatske, gdje trenutno čeka na upućivanje na izdržavanje zatvorske kazne, mogao pobjeći u BiH kako bi izbjegao zatvor.

Nakon svega, 21. januara sljedeće godine, dakle za dva mjeseca (kada nastupa petogodišnja zastara), Galiću se kao poreskom obvezniku briše dug i predmet ide u zastaru te je gotovo zastrašujuće da država neće opozvati prethodno utvrđenu nelikvidnost i u korist čovjeka koji je u međuvremenu i osuđen za krijumčarenje droge odreći se skoro tri miliona KM.

Tim prije jer je u krivičnoj prijavi navedeno da je preduzeće GA-GI d.o.o. Grude „fiktivno likvidirano“ a da je njen vlasnik i odgovorna osoba Ivica Galić posjeduje nekretnine i vozila u višemilionskoj vrijednosti, što je i Porezna uprava FBiH propustila utvrditi.

Zanimljivo je da tužitelju Aničiću sve ovo nije bila sumnjivo kako bi naložio dodatnu provjeru imovine. Sve upućuje na političko-pravosudnu zaštitu za Ivicu Galića kao uticajnog „biznismena“ iz Hercegovine, i zatvaranje očiju pred očitom korupcijom i kriminalom. Tome u prilog ide i odgovor koji smo dobili iz  Kantonalnog tužilaštva Široki Brijeg, u kojem je navedeno sljedeće:

„Vezano za Vaš upit koji ste 1. studenoga 2023. godine poslali putem e-pošte, a nakon očitovanja postupajućeg tužitelja o istome, obavještavate se da je predmet protiv Ivice Galića iz Gruda u fazi odlučivanja po pritužbi na nalog da se istraga neće provoditi“.

Naš portal je pokušao da kontaktira Ivicu Galića, šaljiću mu pitanja na e-mail njegovog sina, ali ni nakon više od mjesec on na njih nije odgovorio.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas